https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
MuhSgk deyiminin sadece SSI info kısmında debug deyimi yapabilir miyiz? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » MuhSgk deyiminin sadece SSI info kısmında debug deyimi yapabilir miyiz?

MuhSgk deyiminin sadece SSI info kısmında debug deyimi yapabilir miyiz?

2020 Mayıs ayında kısa çalışma iptal ettik. 7252 numaralı SGK teşvikinden faydalandık. Ancak Ağustos SSK aidatlarını yaparken teşvikleri belirtmeyi unuttuk ve o şekilde birikti. Bunu düzeltme şansınız var mı?

MUHSGK’nın SGK Bildirimleri bölümünde, öncelikle ilgili işçi satırlarındaki iptal bilgilerini düzenleyebilir, ardından aşağıdaki ek beyanname bilgilerini düzenleyebilir ve bildirimde düzeltmeleri yapabilirsiniz.

MuhSgk manifestosunu 26/08/2020 tarihinde teslim ettik ve 5 adet SGK dosyamız vardı. Bu dosyalara ait 2 bildirim yapılmıştır. Ancak 3 dosya rumuz vb. nedenlerle açıklanmadı. Düzeltme beyanını nasıl yapabiliriz?

SGK bildirimleri bölümünde bir hata olması durumunda iptal edilmesi, değiştirilmesi veya “sigortalı çalışan bilgileri” tablosuna eklenmesi gereken bilgiler sadece düzeltme beyanı istendiğinde girilmelidir. Düzeltme beyannamesinde daha önce beyan edilen ve aynı kalması gereken bilgilerin “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna yeniden yazılmasına gerek yoktur. Bu bilgiler için tablodaki “Sigortalı çalışana ait bu döneme ilişkin daha önceki beyanname/beyannamelerimde belirttiğim bilgilerimin aşağıdaki tabloda yaptığım değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Düzeltmenin sadece taksit ve hizmet bilgilerine ilişkin olması ve vergi kesintilerine ilişkin düzeltme gerektiren bir durum olmaması durumunda önceki beyannamede beyan edildiği gibi vergi indirimlerinin de düzeltme beyannamesine dahil edilmesi gerekir. İhbar süresinden sonra yapıldığı gibi 1/8 ipc olacaktır.


düzeltme verileri

SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda iptal edilmesi, değiştirilmesi veya “sigortalı çalışan bilgileri” tablosuna eklenmesi gereken bilgilerin sadece düzeltme beyanı istendiğinde girilmesi gerekmektedir. Daha önce beyan edilen ve düzeltme beyannamesi ile aynı kalması gereken “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosunda sigortalıların yeniden yazılmasına gerek yoktur. Masada sigortalılar için Önceki beyan(lar)da belirttiğim Sigortalı’nın bu döneme ait bilgilerinin aşağıdaki tabloda tarafımca yapılan değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir.

İşyerine ilişkin hak sahipliğindeki sigortalı bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, sigortalıya ilişkin satır ilk beyannamedeki gibi yazılır ve belgenin niteliği “iptal edildi” olarak belirtilir. ”. İkinci satırda “Ek” seçilerek bu sigortalıya ilişkin belgenin niteliği beyan edilir.

İşyerinde verilen ihbarda bir sigortalının ihbardan çıkarılması istendiğinde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” bölümünde mahiyet kodu “iptal edildi” olarak bildirilir. İptal edilecek kayıtların tüm bilgileri önceki bildirimlerde olduğu gibi yazılmalıdır.

Kanun numarası ve belge türü gibi alanlarda değişiklik yapılacaksa, kanun numarası kusurlu olan sigortalılar önce ‘iptal’ yöntemi kullanılarak haktan düşülür. Daha sonra belgenin niteliği yeni kanun numarasına “aslı” olarak eklenir.

Yasal süre içinde istenilen sayıda düzeltme beyanı verilebilir. Yasal süresi içinde düzeltme beyannameleri için damga harcı tahakkuk ettirilmez.

Yasal süre geçtikten sonra verilecek ilanlar

“B-Yasal süresi dışında teklif” yetkilendirmenin gerekçesi belirtilerek yapılması gereken kabuldür.

5510 sayılı Kanuna göre prime esas sigortalıların kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yasal süresinden sonra beyanname verilmesi halinde, bu beyanlar sosyal güvenlik kurumu tarafından Sosyal Sigorta İşlemleri Kanunu’nun 103. maddesi uyarınca incelenir. Yönetmelik ve uygun gördüğü takdirde kabul edilir. Bu durumda işleme alındığına dair bir mesaj gönderilecektir. Kuruluş işlemini tamamladığında tahakkuk ve hizmet detayları aynı ekrandan alınabilir.

Yasal süre geçtikten sonra verilen düzeltme izinleri damga vergisine tabidir.

Ödeme hesapları:

İlan verildikten sonra aidat ödemesi tabi olduğu kanunlara göre belirlenir. Sosyal güvenlik kurumu aidatlarının kurum tarafından belirlenen vadelerde ve ödeme kanalları aracılığıyla ödenmesi zorunludur.

Damga vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla ve vergi kanunlarına göre belirlenen vadelerde yapılabilir. (Damga vergisi ayın 26’sı saat 23.59’a kadar ödenmelidir).


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın