https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
MuhSgk beyannamesi gelir vergisi dilimindeki asgari ücret kesintisinden dolayı asgari geçim indirimine ilave yapabilir miyiz? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » MuhSgk beyannamesi gelir vergisi dilimindeki asgari ücret kesintisinden dolayı asgari geçim indirimine ilave yapabilir miyiz?

MuhSgk beyannamesi gelir vergisi dilimindeki asgari ücret kesintisinden dolayı asgari geçim indirimine ilave yapabilir miyiz?

Muhsgk’nın 2020/Ekim 2020 duyurusunda asgari ücretteki gelir dilimi artışından dolayı sigortalı çalışan bilgilerinde agi kulaklığına ek asgari geçim indirimi ekledik. Bu doğru mudur?

Ek AI bu yıl ve sonraki yıllarda uygulanacaktır. Medeni duruma bakılmaksızın hesaplanan doğrudan yabancı yatırım tutarına eklenir.

(GVK MD:32) 303 Seri Numarası GVK Gn.Tb. hükümlerine göre; İşçinin net ücreti, asgari geçim indirimi hesaplananlar için sadece asgari ücreti, cari yılın Ocak ayı için ödenen net asgari ücretin altında olanlar için bu tutar ile arasındaki fark bu miktarın az olduğu aylar için hesaplanan net aylık ücrete işçinin asgari geçim indirimi de eklenir.

Gemi acentesi olarak faaliyet göstermekteyiz. XX Kargo kiralayın ve her ay bize kiralayın KDV hariç yansıtma gideri olarak stopaj faturaları. Kısa beyannamemizde herhangi bir kira beyan etmemiz gerekiyor mu?

Kira fatura ile ödenir.

Kira gelirini elde eden gerçek kişi değil, elde edilen gelir GMSİ değil ticari kazançtır.

Bu nedenle, toplam değerin stopajı yoktur.

Aldığınız fatura gider olarak kaydedilecektir.

Faturayı düzenleyen mükellefin yıl sonuna kadar %8 KDV’yi muhasebeleştirmesi gerekmektedir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın