https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Muafiyet kira gelirine nasıl uygulanır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Muafiyet kira gelirine nasıl uygulanır?

Muafiyet kira gelirine nasıl uygulanır?

2020 yılı için 6.600 TL konut kira geliri (310 Sayılı Brüt Gelir Genel Tablosu); 2021 yılı için 7.000 TL (313 seri numaralı GV genel beyanı) gelir vergisinden muaftır. Bu tutarın altındaki konut kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Konuttan elde edilen kira gelirinin muafiyet tutarından yüksek olması durumunda muafiyet tutarının yıllık beyannamede beyan edilen kira gelirinden mahsup edilmesi gerekir.

Kira gelirine ek olarak ticari, zirai veya mesleki gelirini beyan etmesi gerekenler muafiyet talebinden yararlanamaz.

Ayrıca, izin gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, muafiyet sınırının üzerinde kazanç sağlayanlardan ücret, menkul kıymet iratları, gayrimenkul iratları, gayrimenkul iratları ile ayrı ayrı veya birlikte elde edilen iratların toplam tutarlarının toplamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı vergi tarifesinin üçüncü diliminde ödenir. Geliri belirtilen tutarı (2020 yılı için 180.000 TL, 2021 yılı için 190.000 TL) aşan kişiler bu istisnadan yararlanamaz.

İstisna sadece konut olarak kiralanan gayrimenkullerden elde edilen gelirler için geçerlidir. Örneğin konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi ve raporlanması durumunda istisna sadece konut kira geliri için geçerlidir. İşyerinde kira geliri için herhangi bir istisna uygulanmaz.

Bir meskende birden çok kişinin ortak olması halinde; Bu konuttan elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesinde, muafiyet her ortağa ayrı ayrı uygulanacaktır. Mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna toplam kira gelirine bir kez uygulanacaktır.

Konutun kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde muafiyetten yararlanılamaz. Ancak, yönetim tarafından herhangi bir karar alınmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan kira gelirlerini kendileri ibraz ettikleri bir beyanname ile beyan edenler istisnadan yararlanabilir.


Kaynak: GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın