https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Mobil operatörlere kesilen faturalara KDV indirimi uygulanmalı mı? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Mobil operatörlere kesilen faturalara KDV indirimi uygulanmalı mı?

Mobil operatörlere kesilen faturalara KDV indirimi uygulanmalı mı?

Yeni düzenleme ile KDV tevkifatının kapsamı genişletilmiştir. Mobil elektronik taşıyıcılar da bu kapsama dahildir. Diğer Hizmetler ve Eklenenler bölümündeki hizmet detayları bazı kullanıcılar arasında görüntülenmiyor. Bu kapsamda mobil elektronik haberleşme şirketi acentelerine kesilen kiralama hizmet faturalarında KDV stopajından şirketimiz sorumlu mu yoksa kendisi mi?

“Mobil elektronik iletişim taşıyıcıları” teriminin bir tanımı yoktur.

yeni düzenlemede; diğer hizmetler için; KDV kapsamındaki mükellefler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki daire, kurum ve kuruluşlar, kanuna göre kurulan kamu kurum ve kuruluşları, fonu yenilenebilir kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, kanunen kurulmuş veya tüzel kişiliğe sahip sigorta ve reasürans şirketleri, emekliler ve asistans kuruluşları. Beyannamede özellikle belirtilmeyen fonların ve kalkınma ajanslarının finansmanına yönelik diğer tüm hizmet tekliflerinde söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV stopajı uygulanacaktır.

Kapsamda belirtilen kurum ve kuruluşlara düzenlenen beyannamede belirtilmeyen diğer tüm hizmetler için, hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV’nin 5/10’u mahsup edilecektir.

İki sorum var. İlk sorum mermer kesim işi ile ilgili bir iş faturası kesmek. Burada KDV kesintisi var mı? İkinci sorum ise, ticaret sicil işlemlerinin yürütülmesi için danışmanlık kapsamında şahıs şirketi kurulacak. Bu şahıs şirketi serbest meslek sahibi mi yoksa ticari gelirden sorumlu mu olmalı?

1- Sözleşme konusu mermer kesim işleri için kesilecek faturada katma değer vergisi için herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

2- İşletme geliri yükümlülüğü oluşturulacaktır.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya tüzel kişiler tarafından kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz. resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın