medyauzmani.com
MEB, maaşlı öğretmenler için ek öğrenim ücretleri ve sigorta günlerinin nasıl hesaplandığını açıkladı. – Özgün Fikirler

MEB, maaşlı öğretmenler için ek öğrenim ücretleri ve sigorta günlerinin nasıl hesaplandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında; MEB tarafından Eğitim ve Ek Eğitim Saatleri Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre eğitim kurumlarında ek ücret karşılığında ders öğretmenliği işi verilenlerden, geçerli bir işi olmayanlardan; Sağlık. Eğitim, fiilen öğrettikleri eğitimin her 5 saati için, eğitime destek çalışmaları karşılığında eğitime ek ödeme, bu şekilde yapılan ek ödemenin sosyal güvenlik ödemelerinde dikkate alınıp alınmayacağı sorularını yanıtladı. ve bu sektörde çalışanların SGK primi ödediği gün sayısı nasıl hesaplanacak.

İşte o cevaplar;

1- Uzman ve öğretmen olarak istihdam edilen, resmi bir işi olmayan ve fiilen haftada 40 saat, haftada 8 saat eğitim karşılığı, 48 saat ders verenler için; Resmi bir işi olmayanlara, meslek ve müdür dışında çalışanlardan haftada 30 saat ders verenlere, eğitim karşılığı olarak haftada 36 saat, 6 saat ek ücret ödenir. ,

2- Mesleki olarak istihdam edilenler ile resmi bir işi olmayan lise öğretmenleri için kazanılan her 5 saatlik eğitim için öğrenim yardımı karşılığında ödenen ek öğrenim ücreti dahil olmak üzere sosyal güvenlik ödeneği ödenen gün sayısı. bir takvim ayı içinde ve 30 günü geçmemek üzere eğitim verilir.

3- Ek öğrenim gideri verilenler ile uzman ve başöğretmen olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere, resmi işi olmayanların sosyal güvenlik ödemelerinin ödeneceği gün sayısı, ek öğrenim giderlerini de içerecek şekilde takvimde hesaplanır. fiilen işledikleri derslerin herhangi birinde 5 saat eğitim destek hizmeti karşılığında ayrıca ödenir.

İşte düşünceleri;

Kısaca Ekonomi ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarih ve .07.0.BMK.0.19.15706-45/10283 sayılı yazısında; Uzman ve teknik eğitmen olarak istihdam edilenlerin prim ödediği gün sayısı, 30 günü geçmemek üzere bir takvim ayı içinde almaya hak kazandıkları toplam ek eğitim tutarının alt sınıra bölünmesiyle bulunur. prime göre günlük maaşın; Meslek mensubu ve müdür dışındaki çalışanlar için ücretli gün sayısının bir takvim ayındaki ek eğitim saatlerinin 7,5 saate bölünmesiyle belirleneceği belirtildi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın 09.07.2010 tarih ve .07.0.BMK.0.19.15706-45/10283 sayılı yazısı için.

Bu konudaki hikayelerimizden bazıları şunlardır;

Ek eğitim verilenlerin sigorta primlerini kaç gün ödemeniz gerekiyor? Maaşlı bir öğretmenin maaş gün sayısı nasıl hesaplanır? MEB’den maaş alan öğretmenler için ücretli gün sayısına ilişkin 2. açıklama

Ahmet KANDEMİR

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın