https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Marka Tescili – Muhasebe Haberleri - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Marka Tescili – Muhasebe Haberleri

Marka Tescili – Muhasebe Haberleri

Erol Türkiye
avukat
[email protected]


1-Markası nedir?

Bu yüzdenVe En yaygın tanımıyla bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran işaret ve şekiller olarak tanımlanabilir. Bu işaretler insan adları, hayvan veya bitki adları, kelimeler, anlamsız harfler, sayılar veya harf ve sayı kombinasyonları olabilir. Yalnızca resim veya grafikle gösterilen bir işaretten oluşabilir. Ya da bu sıfatların birçoğunun bir araya geldiği kelime öbekleri ve rakamların bir kombinasyonundan ya da kelime öbekleri ve sayıların bir kombinasyonundan oluşabilir.

Kısaca marka, ürün veya hizmetlere verilen her türlü isim, ses ve işaretlerden oluşan bir tanımlamadır diyebiliriz. Marka, ticari unvan ile karıştırılmamalıdır. Ticari unvan, şirketleri birbirinden ayırır. Markalar, sunulan mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan işaret ve şekillerdir.

Ticari unvanın marka olarak kullanılması da mümkündür. Tescilli bir ticari unvan ile unvan aynı zamanda bir ticari marka olarak da kullanılabilir. Ticaret unvanı, ticaret odaları veya vergi daireleri tarafından tescil edilir. Markalar Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescillidir. Türk Patent Enstitüsü dışında hiçbir kuruluş marka tescili yapamaz. TPE, marka başvurusunu TPE’ye ileterek, marka başvurusu sorgulama, başvuru aşamaları, yayın süreci ve karar verme aşamalarını da takip eder.

Marka, mal ve hizmetlerin kaynağını gösterir ve mal ve hizmetler için garanti verir. Tüketiciler, ürün ve hizmetlerin kalitesini piyasada ne kadar iyi sunulduğunu dikkate alarak belirlemekte ve tercihlerini buna göre yapmaktadır.

Bir tüketicinin bir mal veya hizmete olan talebi ancak tanınmış bir marka aracılığıyla karşılanabilir. Günümüzde markasız mal ve hizmetlere itibar edilmiyor. Bugün ülkemizde her türlü ürün üretilmekte ve her türlü hizmet verilmektedir. Gelişen piyasa ekonomisinde marka olmadan ayakta kalmak ve büyümek zordur.

Bir marka mal ve ambalaj ile tescil edilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, marka sahibine mal veya ambalaj üzerinde ayrı bir hak vermez. Bayilik hakkı sağlamayan bu kalemler tescil belgesinde açıkça belirtilir.

2- Marka tescili:

Türkiye’de marka koruması 1995 yılından sonra başlamıştır. 1995 yılında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra ticari şirketler ayırt edici nitelikte benzer isim, şekil, resim ve ibarelerle kullandıkları markalarını tescil ve korumaya başlamıştır. diğer ticari kurumlardan kendilerini.

Türkiye sınırları içerisinde hizmet alanında, ticaret alanında, belirli bir ürünün üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren her ticari işletme bir marka kullanmakta ve müşterileri tarafından bu marka sayesinde tanınmaktadır. Markalar Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillidir. Tescil başvurusu ile tescil edilen bir marka on yıl süreyle korunur. Marka tescili ile markanın devri, satışı, franchising, satışı, lisanslanması gibi tüm ticari haklar marka sahibine aittir.

3- Markanın mutlak reddi nedenleri:

Marka olarak tescil edilemeyen ve reddedilecek markalar:

* Aynı tür veya türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek markalar.

* Aynı veya aynı cins mal veya hizmet ile ilgili olarak tescil edilen veya tescil ettirilmek üzere tescil ettirilen bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyen markalar,

* tür, çeşitlilik, kalite, nitelik, nicelik, amaç, değer, coğrafi kaynak veya mal veya hizmetlerin üretildiği zamanı veya mal ve hizmetlerin diğer ayırt edici özelliklerini belirten markaları ve kategorileri yalnızca veya temel bileşen olarak içeren ticari markalar ,

* Ticaret alanında herkesin kullandığı işaret ve adları içeren veya sadece veya esas unsur olarak bir mesleğe, sanata veya belirli bir ticaret grubuna ait olanları ayırt etmeye yarayan markalar,

* Eşyanın orijinal doğal yapısından kaynaklanan şeklini veya teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan şeklini veya eşyaya temel değerini veren şekli içeren işaretler,

*Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri veya coğrafi kaynağı gibi konularda kamuoyunu yanıltma olasılığı bulunan markalar,

* Yetkili makamlardan izin alınmamış ve bu nedenle Paris Sözleşmesi Madde 2, Madde 6bis uyarınca reddedilecek olan markalar,

* Paris Sözleşmesi’nin 2 mül 6 maddesi kapsamına girmeyen ancak genel öneme sahip, tarihi ve kültürel değerleri bakımından kamuya mal olmuş, yetkili merciler tarafından kullanılmayan logo veya diğer işaretleri içeren markalar. kayıt izni verildi,

* Paris Sözleşmesi’nin 6bis 1 maddesi uyarınca sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar,

* Dini değerler ve semboller içeren markalar,

* Markalar kamu düzenine ve genel ahlaka aykırıdır.

Bir marka, tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici nitelik kazanmışsa tescili reddedilemez. Bir marka, tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici nitelik kazanmışsa tescili reddedilemez.

4- Marka tescilinin göreceli nedenleri:

Tescilli veya tescilli bir marka sahibinin itiraz etmesi durumunda, marka tescil edilmez:

* Tescil için gerekli markanın, tescilli veya tescilli marka ile aynı olması ve aynı mal veya hizmeti kapsıyor olması,

* Tescil talep edilen markanın, tescilli bir marka veya daha önce yapılmış bir tescil başvurusu ile aynı veya benzer olması. Tescil edilen veya tescil başvurusu yapılan markanın toplum tarafından karıştırılma ihtimali varsa,

* Marka sahibinin vekili veya ticari temsilcisi tarafından, marka sahibinin izni olmaksızın ve geçerli bir sebep gösterilmeksizin markayı kendi adına tescil ettirmek için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

* Tescilsiz marka veya ticarette kullanılan diğer marka sahibinin itirazı üzerine tescil edilecek marka tescil edilmez.

* Bu markaya ilişkin hak, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihten veya marka tescil başvurusunda belirtilen rüçhan tarihinden önce elde edilmişse,

* Belirtilen marka, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı veriyorsa, marka tescil edilmeyecektir.

Referanslar: 556 sc


Kaynak: Bu içerik Avukat Erol Türk’ün özel izni ile yayınlanmıştır. Yazıdaki tüm hak ve sorumluluklar yazarına aittir.
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Yazarın diğer makaleleri

Mal değişim anlaşmaları

Sendika fesih durumlarında itiraz yolu kapalıdır.

Limited şirketin borçları doğrudan ortaklardan tahsil edilebilir.

Kadın işçi evlilik nedeniyle işten ayrılırsa tazminat alabilir mi?

Anonim şirketlerde genel kurul kararının iptali şartları

Şirket sekreterlerinin atanması

Yabancı işçiler için çalışma izinleri

Anonim şirketlerin kontrolü

tedavisi olmayan işçi hastalığı

Anonim şirkette hisse devri

Ticari Şirketler Bölümü

Ticari şirketlerin birleşmesi

Vergi tekniği raporu mükellefe tebliğ edilmelidir.

Ayıplı mal satışında tüketici hakları

Anonim şirkette hisse devri

Anonim şirketler temsil organı

Bir bağış sözleşmesinin kurulması

Mal değişim anlaşmaları

Alacak davaları belirsiz

arabuluculuk

Derhal fesih hakkını kullanma zamanı

Anonim şirketlerin kontrolü

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın