https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Mali müşavirler sokağa çıkma yasağında işyerine gitmek için bir kuruluştan izin almak zorunda mı? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Mali müşavirler sokağa çıkma yasağında işyerine gitmek için bir kuruluştan izin almak zorunda mı?

Mali müşavirler sokağa çıkma yasağında işyerine gitmek için bir kuruluştan izin almak zorunda mı?

Sokağa çıkma yasağı muafiyeti için smmm id ve sözleşme yeterlidir. Başka bir merciden izin veya belge almak gerekiyor mu?

Başka bir makamdan izin alınmasına gerek yoktur. Profesyonel bir tanım yeterlidir.

Sokağa çıkma yasağı altında üretim yapan işletmelere sokağa çıkma yasağından muaf denir. Mükelleflere sürekli muaf olup olmadıkları sorulur. Ticaret gazetesinde bir sektörle ilgili imalat beyannamesi bulunan ancak imalat beyannamesi ile sektörde faaliyet göstermeyen her firma muaf tutulur mu?

Bu konuda kaymakamlıktan, ticaret odasından veya sanayi odasından bilgi alın.

Yasağın mantıklı olup olmadığı konusunda yorum yapamayız.

İçişleri Bakanlığı çalışma izni vardiya belgeleri genelgesi TC

02.05.2021

Bakanlığımız tarafından çalışma izni harç belgelerine ilişkin genelge yayımlanmıştır.

gönderiye göre. Muafiyet kapsamına girdiği halde elektronik başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için işveren tarafından 29 Nisan tarihli önceki yayınla oluşturulan yeni oluşturulan Çalışma İzni İş Belgesi Formunun kullanım süresi uzatılmış ve iki gün daha, 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’de düzenleyerek ve elle imzalayarak çalışana. Hatta kullanmasına izin

Gönderide, muafiyet kapsamında olanlar için iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldı.

Böylece ;

  • Esas prosedür olan elektronik başvuru sisteminde 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar 2.677.000 adet önemli çalışma izin belgesi düzenlenmiş,
  • İşveren ve çalışanların yükümlülüklerini ve imzalarını içeren yeni oluşturulan çalışma izni tahsis belgesi formunun geçerlilik süresi, çeşitli için elektronik başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. Muafiyet kapsamında olmasına rağmen sebepler.

Ayrıca muafiyet alanında olmalarına rağmen henüz sistem üzerinden çalışma izni ve görev belgesi almamış olmaları;

  • serbest meslek sahibi bağımsız işletme sahibi,
  • Özkaynaklarına tabi oldukları için sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan bankacılık sektörü çalışanları için yeni bir düzenleme hazırlandığı ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli birleşmelerin sağlandığı, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği.

Son olarak, valilikler ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetim faaliyetlerinde çalışma izin görev belgelerinin detaylı bir şekilde kontrol edileceği ve herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli idari/adli işlemlerin yapılacağı belirtildi. üstlenenler.

Çalışma izni harcı belgeleri için genelge

indirmek

Misyon bildirimi şablonu

indirmek

_______________________________________

81 il valiliğine gönderilen seyahat izin belgeleri için ek genelge

04/30/2021

Bakanlığımız tarafından 81 ile Seyahat İzinlerine İlişkin Ek Genelge gönderilmiştir. genelleme kapsamında; Zorunlu bir kamu görevini yerine getirmek üzere kurumları tarafından atanan kamu görevlilerinin yanı sıra sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her ne suretle olursa olsun şehirlerarası seyahat için kimlik ve görev belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca seyahat izni istenmeyecektir.

Toplu taşıma araçları (uçak, tren, otobüs vb.) ile yapılan seferlerde bu hususa ilişkin denetim, toplu taşıma faaliyetinde bulunan işletme veya şirketler tarafından sağlanacaktır. Toplu taşıma araçlarına nüfus cüzdanı ve görev belgesi (seyahat izni talep edilmeksizin) ile kişiler kabul edilecektir.

Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetim faaliyetlerinde, gerekli şartları taşıyan kamu görevlileri, sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin şehirler arası seyahatine izin verilecek ve seyahat izni aranmayacak.

Bu esaslar doğrultusunda ve Halk Sağlığı Kanunu’nun 27. ve 72. Maddeleri uyarınca İlçe/İlçe Halk Sağlığı Kurullarının kararları ivedilikle alınacaktır. Uygulamada herhangi bir kesinti olmayacak ve herhangi bir şikayete sebebiyet verilmeyecektir.

________________________________________________

Görev belgelerinin düzenlenmesine ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi

29.04.2021

Bakanlığımızca 81 il ilçeye görev belgesi verilmesine ilişkin genelge gönderilmiştir.

Genelgede, temel önceliği üretim, üretim, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama olmaması için sokağa çıkma yasağı süresince söz konusu sektörlerde sokağa çıkma yasağından muafiyet getirilmesi hatırlatıldı. yasağın önceki dönemleri.

Gönderide, salgınla mücadele ederken; Muafiyetlerin özellikle sağlık çalışanları için rencide etmemek, hastalık yaymamak ve toplumsal yükü artırmamak açısından çok önemli olduğuna değinilerek, 2021 Pazar günü saat 24.00’te sona ereceğini belirtti. Dönemsel atama belgelerinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamındaki iş yeri/fabrika/üretici gibi yerlerde çalışanlar, İçişleri Bakanlığı’nın e-devlet platformu üzerinden online başvuru sistemi üzerinden iş belgesi başvurusu yapacak. . İş belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre işyeri sicil numarası belirlenecek ve faaliyet alanına göre işyerinin muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol edilecek. İlgili bakanlıklar ile sağlanan entegrasyonlar sayesinde, anında ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uygunluk tespit edilirse sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir.

Başvuruyu yapan çalışanın kimlik bilgilerine ek olarak, sokağa çıkma yasağında işyerinde bulunma amacını, çalışma saatini/saat dilimini, işyeri ve ikametgah adresini, hizmet bilgilerini veya varsa plakasını içeren iş belgesi, başvuru sahibi ve işyeri / firma temsilcisi tarafından imzalanacaktır.

Elektronik başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle başvuru sahibinin zamanında iş belgesi alamaması durumunda, iş belgesi formu, örneği Ek-1’de sunulan, elden, bir defaya mahsus ve en fazla üç gün süreyle sunulabilecek, işyeri/şirket çalışanı ve çalışanı tarafından doldurulup imzalanarak düzenlenebilecektir. Elektronik başvuru sistemi üzerinden manuel olarak düzenlenen atama belgeleri kapsamında veya zorunlu hallerde;

İşyeri/firma yetkilisi, imzaladığı belgede belirtilen kişinin yetkili olduğu işyerinde/firmada çalıştığına ve sokağa çıkma yasağı süresince zorunlu amaçla işyerinde bulunması gerektiğine dair bilgilerin doğruluğundan sorumludur, kendisine ilişkin bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma yasağı süresince muafiyetten dolayı belgenin düzenlendiği kişi görevli ve buna bağlı olarak zaman ve yol kısıtlı tasarruftan sorumlu olacaktır.

Düzenlenen çalışma belgesi, sokağa çıkma yasağı süresince muaf tutulan işyerlerinde çalışan işçilerin yanında saklanacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. Elektronik başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri tek seferde kolluk bilgi sistemlerine gönderilecek olup, kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetim faaliyetlerinde geçerli bir görev belgesi sunmayan/sağlayamayan veya belirtilen mazereti bulunanlar nedeni, zamanı ve güzergahı ile çalışma belgesindeki durumlarının inceleme sırasında tutarsız olması Eksik/yanlış bilgi veren işyeri görevlileri hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır.

Bu aşamada başta Ticaret, Sanayi ve/veya Ticaret ve Ziraat Odaları olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli yayım faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerleri/şirketler bilgilendirilecek ve bunlara uymaları teşvik edilecektir. . kurallar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tam sokağa çıkma yasağı süresince asgari personel ile hizmet verecek bina/hizmet binalarında çalışacak kamu görevlileri için EK-2’de örneği bulunan kamu görevlileri görev bildirim belgesi, yetkili müdür tarafından hazırlanan bu kapsamdaki Devlet memurları, müsait oldukları süre içinde ikametgahı ile işyeri arasındaki yol ile sınırlı olmak üzere muafiyete tabi olacaklardır.

Ayrıca e-Devlet’te daha önce Bakanlığımız tarafından sağlanan elektronik başvuru sisteminde seyahat izin belgesi başvuruları yer alırken, yapılan iyileştirmelerle İçişleri Bakanlığı’nın hizmet listesinden e-Devlet’e doğrudan erişim sağlanmıştır. vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak.

Cenaze evinde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seyahat izin başvurusundan ayrı olarak cenaze izin hizmeti doğrudan kullanılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca, cenaze izni başvurusu yapılırken ölüm belgelerinin elektronik ortamda yüklenmesi zorunluluğu da kaldırılmıştır. Talebin konusunun doğruluğu Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında sistem entegrasyonu yapılarak teyit edilecektir.

BEN;

Kamu görevlileri görev bildirimi belgesi

indirmek

görev belgesi

indirmek

Görev belgesi yayını

indirmek


Kaynak: ISMMMO, İçişleri Bakanlığı
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın