medyauzmani.com
Mali Müşavirler Meslek Odası Seçimi İçin Harcamalarını Silebilirler mi? – Özgün Fikirler

Mali Müşavirler Meslek Odası Seçimi İçin Harcamalarını Silebilirler mi?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Şanlıurfa Vergi Dairesi
Gelir Hukuku Grup Müdürlüğü

sayı

:

64958909-120-E.13940

08.05.2020

Tema

:

Serbest meslek kazancının gider olarak tespitinde toplantı ücreti kesintisi yapılamaz.

Faiz ile birlikte kaydedilen menfaat başvuru formunda, mali müşavirlik faaliyetlerinden sorumlu olduğunuzu ve 05.05.2019 tarihinde yapılan Mali Müşavirler Odası seçimi nedeniyle 15.04.2019 tarihinde konferans merkezinde tüm meslektaşlarınıza yemekli toplantı düzenlediğinizi ve fatura kesildiğini beyan etmek söz konusu giderin (görüşme ücretinin) mesleki gelirinizden kesildiğini ve bu durumda bunu yapamayacağınız konusunda Başkanlığımızın görüşünün alınması gerektiğini ifade etmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu;

– ““Serbest meslek kazancının tanımı” başlıklı 65. maddesinde, Her türlü serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlardır.

serbest meslek faaliyeti; Sermaye yerine kişisel ek çalışma, bilimsel veya mesleki bilgi veya deneyime dayalı olarak ve işverene boyun eğmeden kişi adına ve hesabına kişisel sorumluluk altında yapılmasıdır. geçim kaynağı,

– “Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti için toplanan para ile para ile ifade edilen diğer vasıtalarla sağlanan menfaatlerden, bu faaliyet nedeniyle yapılan giderler düşüldükten sonra kalan farktır.” geçim kaynağı

bulundu.

aynı yasanın, “mesleki harcamalar” Serbest meslek kazancının tespitinde gelirden düşülecek giderler başlıklı 68 inci madde fıkra hükmünde sayılmakta olup, anılan maddede oyunculuk ve ağırlama niteliğindeki giderlerin mahsubuna ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Kanunun “Meslek Giderleri” başlığı altında anılan 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde gelirlerden düşülen giderler bentlerinden hesaplanır ve Kanunun birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde düzenlenir. kanun. Mesleki gelir elde etmek ve sürdürmek için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gelirden indirilebileceğini belirten madde.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak düşülebilmesi için, iktisap ve kazançla doğrudan ve açık bir bağın bulunması gerekir. gelirin devamlılığı, yapılan işin niteliğine ve gerekli iş yüküne uygun olmalıdır.

Buna göre, Mali Müşavirler Odası seçimi nedeniyle tüm meslektaşlarınıza düzenlediğiniz yemekli toplantı nedeniyle ödediğiniz giderlerin kazançla açık ve doğrudan bir bağlantısı bulunmadığından, serbest meslek kazançlarınızın tespitinde herhangi bir kesinti yapılamaz. ve geliri korumak.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın