https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Mali müşavirler iş yerinde yedikleri yemeğin bedelini yazabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Mali müşavirler iş yerinde yedikleri yemeğin bedelini yazabilir mi?

Mali müşavirler iş yerinde yedikleri yemeğin bedelini yazabilir mi?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Edirne Vergi Dairesi
Gelir Hukuku Grup Müdürlüğü

sayı

:

60938891-120.04.01[GVK: 3-1]-E.40793

04.11.2020

Tema

:

Serbest meslek sahibi bir kişinin yemek masraflarını gider olarak yazıp yazamayacağı.

USCIS’e kayıtlı yardım talep formunuzda, Serbest muhasebecilik faaliyetiniz nedeniyle gelir vergisi mükellefi olup olmadığınız, herhangi bir çalışan çalıştırmadan mesleğinizi tek başınıza icra edip etmediğiniz, işyerinizde mesai saatleri içinde yediğiniz yemeklerin giderlerinin vergiden düşülüp düşülemeyeceği hususlarında Başkanımızın görüşü alınır. kendi hesabınız için ticari karları belirleme masrafı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Serbest Meslek Kazançlarının Tanımı” başlıklı 65. maddesinde;

Her türlü serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlardır.

serbest meslek faaliyeti; Sermaye yerine kişisel ek çalışma, bilimsel veya mesleki bilgi veya deneyime dayalı olarak ve işverene boyun eğmeden kişi adına ve hesabına kişisel sorumluluk altında yapılmasıdır. Yargı dahildir.

Aynı kanunun “Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti” başlıklı 67. maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti için toplanan para ile para ile ifade edilen diğer vasıtalarla sağlanan menfaatlerden, bu faaliyet nedeniyle yapılan giderler düşüldükten sonra kalan farktır.” Yargı dahildir.

Yine aynı kanunun “Meslek Harcamaları” başlıklı 68. maddesinde; Aşağıdaki giderler, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan düşülür.

1. Mesleki gelir elde etmek ve sürdürmek için ödenen genel giderler (konutunun bir bölümünü işyeri olarak kullananlar, konaklama için ödedikleri kiranın tamamını ve ısınma, aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını mahsup edebilirler. İşyeri sahibi olanlar amortismana tabi tutulur. Konutları kendi malları olmak üzere, kira yerine gayrimenkulleri, Bir kısmını işyeri olarak kullananlar, amortismanın yarısını gider yazabilirler.)

…” Yargı dahildir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak düşülebilmesi için, iktisap ve kazançla doğrudan ve açık bir bağın bulunması gerekir. gelirin devamlılığı, yapılan işin niteliğine ve gerekli iş yüküne uygun olmalıdır.

Bu hükümler ve açıklamalar uyarınca; Mesleğinizi icra ettiğiniz çalışma saatlerinde işyerinde yediğiniz yemeğin bedelinin Vergi Usul Kanununa göre belgelenmesi halinde mesleki gelirinizin genel giderler kapsamında gider olarak düşülmesi mümkündür. . Gelir vergisi kanununun paragrafı, madde (1).


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın