medyauzmani.com
Limited şirket yönetim kurulu defterinin kesin tasdiki zorunlu mudur? – Özgün Fikirler

Limited şirket yönetim kurulu defterinin kesin tasdiki zorunlu mudur?

Limited şirketlerde “Yönetim Kurulu” dışında kesin tasdike tabi defter var mıdır? bu konuda kafası karışık Limited şirketler sadece Karar Defterini tutuyorsa, Karar Defterini tasdik etmeleri gerekir mi?

Limited şirketlerde tutulan yönetim kurulu karar defterinin kesin tasdikinin takip eden yılın ilk ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur.

ama; Limited şirketlerin yönetim kurulu karar defteri tutma zorunluluğu yoktur, bu nedenle bir önceki yılda kullanılan yönetim kurulu karar defterinin kesin onayından sonra yeniden açılış onay işleminin yapılmaması tavsiye edilir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre “karar defteri” bulunmamaktadır. Limited şirkette aldıkları kararları “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine” kaydetmek zorundadırlar.

Bu defter için herhangi bir kapanış teyidi veya geçici onay yoktur. Defter bitene kadar kullanılır. Tamamlandıktan sonra yenisi onaylanır.


Hiç kullanılmamış. Yönetim Kurulu karar defterinin geçici olarak onaylanması zorunlu mudur?

Kişisel görüşümüz, bunun yapılması gerektiği yönündedir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın