medyauzmani.com
Limited şirket ortakları genç girişimci muafiyetinden yararlanabilir mi? – Özgün Fikirler

Limited şirket ortakları genç girişimci muafiyetinden yararlanabilir mi?

Genç Girişimciler Yardımından yararlanan bir vergi mükellefi işyerini kapatmadan SGK’lı bir işyerinde çalışıyorsa; Genç girişimci muafiyetten yararlanmaya devam edebilir mi?

GVK, Kural 20/2’yi tekrarladı. Madde uyarınca; Muafiyet talebinden yararlanma şartı olarak mükellefin “işinde fiilen çalışıyor olması” kavramı ile başka bir işte çalışamayacağı anlaşılmaktadır.

Limited şirkete ortak olan genç girişimci 4/b SGK teşvikinden yararlanabilir mi?

01.06.2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında ilk kez sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında belirlenen prime esas asgari kazançların üzerinde Hazine tarafından karşılanacaktır. 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın