medyauzmani.com
KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek – Özgün Fikirler

KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek

Girişimcilik desteği kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek veren KOSGEB, bu yıl da benzer şekilde 12 bin kadına destek vermeyi planlıyor.

KOSGEB, yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapının gerçekleşmesine katkı sağlamak ve ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı, bu yıl 30.000 girişimciyi iş kurma ve işletme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için desteklemeyi planlıyor.

Girişimcilik desteği kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek veren KOSGEB, bu yıl da benzer şekilde 12 bin kadına destek vermeyi planlıyor. Vakfın 2021 yılında kadınlara sağlayacağı girişimcilik desteğinin toplam girişimcilik desteği içindeki payının yüzde 29’a ulaşması bekleniyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasına, ihracat kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteğini sürdürüyor.

Özellikle KOSGEB’in destekleri sonucunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi aralarında ve büyük firmalarla iş birliği yaparak büyümesinin önünü açacak çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında 132 küçük ve orta ölçekli işletmenin KOSGEB’den destek alarak bu iş birliğine girmesi planlanıyor.

Finansman desteği alan işletme sayısını 19.300’e çıkarmak

KOSGEB ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektördeki katma değerli yapısal dönüşüme ayak uydurmaları, orta, yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerinde üretim kapasitesi sağlayacak modern teknolojilere sahip olmaları, verimlilik ve ürün artırımları için proje bazlı destek sağlamaktadır. dijital teknolojilerin kullanımı ile kalite. Bu kapsamda Vakıf, 121 teknoloji ürününü destekleyecek.

Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla firmaların yaptığı yatırımları destekleyen KOSGEB; KOSGEB, bu yıl 7 bin 500 firmaya teknoloji alanında destek verecek.

Böylece katma değer yaratarak ülkenin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak yüksek teknolojili ürünlerin oluşturulması ve pazarlanması planlanmaktadır.

Vakıf, finans alanında da işletmeleri desteklemek için çalışıyor.

KOSGEB, 2021 yılında mali destek alan şirket sayısını 19 bin 300’e çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletme desteklendi.

Yerli üretimin desteklenmesi konusunda da hassasiyetle çalışan başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimini desteklemeyi hedefliyor.


Kaynak: KOSGEB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın