https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kooperatiflerin vergi yükümlülüğü nedir? – Muhasebe Haberleri - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kooperatiflerin vergi yükümlülüğü nedir? – Muhasebe Haberleri

Kooperatiflerin vergi yükümlülüğü nedir? – Muhasebe Haberleri

Kooperatiflerde sorumluluk türü

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde kooperatifin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu veya özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade ettiği belirtilmektedir, ancak kooperatifler türlerine göre ayrı ayrı sayılmamıştır. Bu çerçevede her türlü kooperatifler kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Yabancı kuruluşun kooperatif olup olmadığı Kooperatifler Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesi kooperatifleri şu şekilde tanımlamaktadır:

“Üyelerinin belirli ekonomik çıkarlarını, özellikle mesleki veya geçimlik ihtiyaçlarını, emek ve parasal katkılarıyla, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma yoluyla sağlamak ve korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişken ortaklı ve değişken sermayeli şirketler” ve garantiye kooperatif denir.”

Adi birlik veya şirket olmalarına rağmen kooperatif olarak adlandırılan okul kooperatifleri, kurumlar vergisi kanununun uygulamasında kooperatif sayılmaz. Okul kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna göre veya derneğe bağlı bir iktisadi proje olarak kurulmaları halinde, kanuni statüleri gereği doğal olarak kurumlar vergisi mükellefi sayılacaklardır.

1163 sayılı Kanun dışında özel kanunlarla kurulan kooperatifler de eskisi gibi kurumlar vergisi mükellefi sayılacak.


Kaynak: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Seri 1, No.
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın