medyauzmani.com
KOBİ’ler için borçlanma yerine sermaye paylaşım ortaklığı kurulmalı – Özgün Fikirler

KOBİ’ler için borçlanma yerine sermaye paylaşım ortaklığı kurulmalı

İçindekiler

Ertuğrul Killia
Denetçi, bağımsız denetçi ortağı
[email protected]


KHayatın normal akışı Coronavirüs ile değişti. Birçok işletim sisteminin gerçek bir çözüm olmadığı veya düzgün bir sistem oluşturulamadığı ortaya çıktı. Bir iş kurmanın amacı kar elde etmektir. Kâr elde edebilmek için mal ve/veya hizmet üreten bir kuruluşa sahip olmaları gerekir.

Bir işletmenin varlığının temel kuralı, diğer şeylerin yanı sıra, yeterli sermayeye ve organizasyona sahip olmasıdır.

Bir yanda firmaların mal ve hizmet üreteceği beklentisi varken, diğer yanda bu mal ve hizmetleri kullanacak, yani talep edecek tüketicilerin olması gerekmektedir. Bu pandemik virüs sürecinde arzın tek başına yeterli olmadığı, ayrıca gerekli olduğu gözlemlendi.

Şirketler aynı zamanda kuruluşlardır. Farklı işlevlerden oluşur. Üretim, pazarlama, finans, personel, dağıtım ve muhasebe gibi fonksiyonları olmalıdır.

Firmalar mal ve hizmet üretirken çeşitli maliyetlere katlanmaktadır. Bu maliyetler, işletmeye bir kaynak olarak yatırılan sermaye ile karşılanır. İşletme, sermayesi ile çıktısı arasında maliyet dengesini kuramıyorsa, borçlanmanın uygun olduğu dönemlerde çeşitli nedenlerle dış kaynak bulmakta ve borçlanmanın kaldıraç etkisinden yararlanmaktadır.

Normal zamanlarda şirketler, borçlanmanın kaldıraç etkisinden yararlanmak, bazen de öz sermaye ile borçlanma arasında ideal bir denge oluşturarak vergi yükünü azaltmak için borca ​​girebilirler. Devlet tarafından borç maliyetinin ödenmesi, yani işletmelerin borçlanması vergi koruma etkisi yaratabilir. Ancak bu dengenin sağlam bir şekilde kurulması gerekmektedir. Şirket aşırı derecede borca ​​girerse bunun sonucunda tüm karlılığını daha düşük faiz ödemeleri ile elde eder ve karlılığını sürdürür.

Ancak bugünkü durumda normal koşullardan geçmiyoruz. Ticari faaliyetler uzun süre durdu. Sadece faaliyetleri durmadı, ticari organizasyonları da sarsıldı. Çalışanları çalışamaz hale geldi, üretim yapılamadı, işletme için çok önemli olan tedarik ve dağıtım zincirleri bozuldu ve zarar gördü.

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler, can damarı olan öz kaynaklarının yetersizliği nedeniyle faaliyet gösteremez hale gelmişlerdir. Üretim yapabilenler sadece koronavirüs öncesi üretim ve hizmet siparişi verebilirler. Yeni mal ve hizmetlere olan talep yakın gelecekte görünmüyor. Arz olsa da talep yok.

Tüm bu önlemler sadece kuruluşların insan kaynaklarını korumak ve çalışanların hayatını minimumda tutmak içindir. Kurum varlıklarının korunması amacıyla sadece kredi verilerek kesinti yapılmakta ve devletin aldığı vergi ve SGK ödemeleri ertelenmektedir.

Sözler tutulmadığında ve geri ödemede zorluk yaşandığında borç verenler için iş hayatında mali sıkıntı yaşanacaktır. Firmaların bu ödemeleri yapamaması, varlıklarının tehlikeye girmesi ve/veya iflasla karşı karşıya kalması anlamına gelecektir. Borç seviyeleri arttıkça, sermaye açıkları ve geri ödeme sorunları borç verenler için bir yüke dönüşecektir. İş sürekliliği ortadan kalkacaktır.

Firmaların borçlanması yerine öz kaynaklarını yani sabit sermayelerini artırıcı önlemler alınmalıdır. Sermaye paylaşım ortaklıkları gibi kurumlar aracılığıyla borçlanmak yerine şirketler ortak olarak katılmalı ve daha uzun soluk almalıdır.

Ülkemizde toplam 3 milyon 646 bin 392 küçük ve orta ölçekli işletme var, bu rakam tüm işletmelerimizin %99,83’üne tekabül ediyor ve toplam istihdamın %76,7’sini sağlıyor, bunu unutmamamız gerekiyor. Uzun emeklerle kurulan üretim zincirlerinin önemli bir parçası olan bu işletmelerin yaratmış oldukları marka değerleri, iş yapma kabiliyetleri ve yarattıkları marka değerleri ile büyük işletmeler için önemli bir kaynak olduğunu unutmamalıyız. tüm çabalar boşa gitmemelidir.

KOBİ’lerin borçlanması yerine, kendi kaynaklarını ve iş organizasyonlarını güçlendirecek ve ortak olacak yeni sermaye ve organizasyon altyapısı oluşturulmalıdır. KOBİ’lerin bu zorlu süreçlerden geçerken ayakta kalabilmelerini, normal işleyişine girerken kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini sağlayacak, onlara yol gösterecek bir organizasyon ve enerji kaynağı oluşturulmalıdır.

Şimdi bazı sesler yükseliyor sanki yeni bir kurum olsun ama bu kurum yıllardır biriktirdiğimiz emek ve emeklerin kriz nedeniyle yok olmasına engel olacak bir araçsa evet zararı yok yeni bir kurum oluştururken.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir arkadaş sermaye ortaklığı Zor durumda olan ve değer yaratan bu işletmelerin oluşturularak ortak olunması, sermaye ve organizasyonel katkı sağlanarak fonksiyonlarının artırılması ve yeni sinerjiler ile yok olmalarının önüne geçilmelidir.


Kaynak: Ertuğrul KILIÇ, SMMM – Sorumlu Bağımsız Denetim Ortağı Özel izinle yayınlanmıştır. Yazıdaki tüm hak ve sorumluluklar yazarına aittir.
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Yazarın diğer makaleleri

Binek araç masrafları ve iş kabusları bitmek bilmiyor!

VUK 353/1 değişikliği ve cezanın elektronik faturada uygulanması.

Elektronik fatura yerine kağıt fatura düzenlenirse ceza uygulanabilir mi?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın