medyauzmani.com
KKTC nüfusu açıklandı – Özgün Fikirler

KKTC nüfusu açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu, 2021 yılı sonu verilerine göre ülke nüfusunun 382.000 836 olarak tahmin edildiğini açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yılları için nüfus ve nüfus verilerini yayınlamıştır.

Kurum, belgeyi 1977 yılından bu yana yayınlanan İstatistiki Yıllıklar ile Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin içeriğini kullanarak oluşturmuştur.

Bu makale nüfus, nüfus ve doğum ve ölüm oranlarını içermektedir.

4 Aralık 2011 tarihinde yapılan nüfus sayımında 286.257 olarak belirlenen ülkenin nüfusu 2021 yılı sonunda 382.836 olarak hesaplanmıştır.

1996 nüfus sayımına göre, cinsiyet oranı erkeklerin yüzde 52,8’i ve kadınların yüzde 47,2’si iken, 2006 nüfus sayımında erkeklerin yüzde 54’ü ve kadınların yüzde 46’sı değişti.

Yazıya göre 2011 nüfus sayımında bu oran erkeklerde yüzde 52,6, kadınlarda yüzde 47,4 idi.

2021 tahmininde erkek oranı %54,4, kadın oranı ise %45,6 olarak hesaplanmıştır.

İNSANLAR YAŞLIDIR

Yaş gruplarının genel nüfus içindeki dağılımına bakıldığında, 1978 yılında yüzde 29,5 olan “0-14 yaş” grubundakilerin toplam nüfus içindeki oranının 2021 yılında yüzde 13,7’ye düşeceği bildirildi.

Çalışma çağı olarak adlandırılan “15-64 yaş”ın nüfus içindeki payı yüzde 60,9’dan yüzde 76,5’e yükseldi.

GERİ ARTIŞ, ÜRETİM AZALIR

KKTC’de doğum sayısı yıllar içinde artmasına rağmen nüfus artışına bağlı olarak Plansız Doğum ve Yüksek Risk Göstergelerinde düşüş görülmüştür.

1977 yılı kayıtlarına göre nüfus sayımında toplam doğum sayısı 2 bin 923 iken, 2021 yılında bu sayı 3 bin 614 olarak biliniyordu.

1977-2021 yılları arasındaki doğum sayılarına bakacak olursak yüzde 23,6 arttığı görüldü. 1977 yılında 20,20 (bin) olarak hesaplanan prematüre doğum sayısı, 2021 yılında 9,34 (bin) olarak hesaplanmıştır.

Doğurganlık hızının 1977’den 1997’ye kademeli bir değişim göstererek azaldığı ve 1998’den bu yana 2,00 olan doğurganlık hızının altında kaldığı görülmüştür.

Ölüm istatistiklerine bakıldığında, ilk yıllarda (1977-1981 yılları arasında) yılda 300’den az ölüm olmasına rağmen, o yıllarda Hesapsız Ölüm Hızının binde 10 civarında olduğu doğrulandı.

2021 yılında ölen kişi sayısı 1693 iken Bin Başına Ölüm Hızı (bin) 44 olarak hesaplanmıştır.

UZUN ÖMÜR

Her yıl hazırlanan Yaşam Tablolarında yer alan sıfır yaşında doğan bir çocuğun ortalama yaşam beklentisi olarak tanımlanabilecek doğumda beklenen yaşam süresi, 2011 Nüfus Sayımı sonrasında yapılan yaşam tablolarının karşılaştırılmasına göre artış göstermiştir. , ve 2021 yılında kadınlarda 83,1 ve erkeklerde 83,1 yıldır. 79 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Erkeklerde ve kadınlarda ölüm oranı incelendiğinde, ölüm oranının yıllar içinde arttığı ve erkeklerde ölüm oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir.

kaynak: AA

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın