https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kısmi süreli çalışanlar için kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kısmi süreli çalışanlar için kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kısmi süreli çalışanlar için kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

06 Kısmi süreli bir işte ayda 10 iş günü asgari ücretle çalışan işçinin işten çıkarma ücreti nasıl hesaplanır?

Kısmi süreli çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti, çalıştığı süre ve 30 günlük süre içinde kalan çalışma süresi için alabileceği ücretle orantılı olacaktır.

iş kuralları

Kanun No: 4857

Kabul tarihi: 22/5/2003

Yarı zamanlı ve tam zamanlı iş sözleşmesi

Madde 13 – Bir işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam zamanlı iş sözleşmesiyle çalışan eşdeğer işçiden önemli ölçüde az olduğu belirlenirse, sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye, haklı bir ayrımcılık nedeni olmadıkça, sırf iş sözleşmesi kısmi süreli olduğu için tam süreli eşdeğer işçiden farklı muamele yapılamaz. Kısmi süreli çalışanın ücret ve para olarak bölünebilir faydaları, eşdeğer tam zamanlı çalışana göre çalışılan süre ile orantılı olarak ödenir.

Benzer bir işçi, aynı veya benzer bir işte çalışan tam zamanlı bir işçidir. İşyerinde böyle bir işçinin bulunmaması hâlinde, işyerinde şartlarına göre aynı veya benzer işi yapan tam süreli iş akdi ile çalışan işçi esas alınır.

İşveren, işverenlerin yarı zamanlıdan tam zamanlıya veya tam zamanlıdan yarı zamanlıya geçiş için, niteliklerine uygun açık pozisyonlar olması halinde başvurularını dikkate alır ve açık kontenjanları zamanında duyurur.

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 M.K.) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin süresi dolduktan sonra velilerden biri bu maddeye göre ay başına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. . Zorunlu ilköğretim başladıktan sonra. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli bir fesih sebebi olarak görülmez. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için tam süreli çalışmaya dönebilir ve bu haktan bir daha yararlanamaz. Kısmi süreli işe nakledilen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması halinde çalışmak yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan yararlanmak veya tam zamanlı çalışmaya dönmek isteyen işçinin en az bir ay önceden işverene yazılı bildirimde bulunması gerekir. Anne ve babadan biri çalışmıyorsa, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış çocuğu eşleri ile birlikte veya ayrı ayrı evlat edinenler de çocuğun fiili doğum tarihinden itibaren bu haktan yararlanır.

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 M.K.) Sektör veya işlerde kısmi süreli çalışmanın yapılabileceği beşinci fıkra kapsamında, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bir kanuna göre belirlenir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik.


Kaynak: ismmmo, iş hukuku
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın