https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kısa çalışma ödeneği verdiğimiz çalışanlara 7 gün için yarım maaş mı ödeyelim? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kısa çalışma ödeneği verdiğimiz çalışanlara 7 gün için yarım maaş mı ödeyelim?

Kısa çalışma ödeneği verdiğimiz çalışanlara 7 gün için yarım maaş mı ödeyelim?

01.05.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduk. Çalışanlarımıza 7 gün için yarım maaş ödemeli miyiz?

4447 sayılı İşsizlik Kanununun Ek 2 nci maddesinde “Mücbir sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bir haftalık süreden sonra kısa çalışma ödeneği ödenmeye başlanır. 4857 sayılı Kanun ve aynı Kanunun 40. maddesi.” 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesi ise “24 ve 25 inci maddelerin (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen mücbir sebeplerle çalışamayan veya çalışmayan işçiye her biri için ücretinin yarısı ödenir. Bu bekleme süresi boyunca bir haftaya kadar bir gün”. Buna göre, işçiye ilk yedi gün için yarım ücret ödenecek ve tüm yarım ücret sürelerinin (7 gün) primin ödendiği gün sayısı olarak APHB’ye bildirilmesi gerekiyor. Öte yandan işçi, bu yedi günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 gün süreyle BCW alacaktır. Emekliler de 7 gün için yarım maaş alıyor.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Kısa çalışma ödeneği alan işçi askerlik nedeniyle işten çıkarıldığında geriye yıllık ücreti…

Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlarımıza izin süresi içinde bildirimde bulunabilir miyiz?

Çalışanlarımızı kısa çalışma ödeneğinden çıkaracağımızı bildirmeli miyiz?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın