https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kısa çalışma ödeneği faydalanıcısı iki günlük rapor alırsa, hastalık izinlerini işveren ödeyebilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kısa çalışma ödeneği faydalanıcısı iki günlük rapor alırsa, hastalık izinlerini işveren ödeyebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği faydalanıcısı iki günlük rapor alırsa, hastalık izinlerini işveren ödeyebilir mi?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan şirket çalışanı için iki günlük rapor kesintisi var mı? Yoksa işverenin bildirdiği süre ödeniyor mu?

İŞ-KUR mevzuat ve uygulamalarına göre kısa çalışma ödeneği alanlar, geçici maluliyet ödeneğinin SGK’dan başlaması durumunda geçici maluliyet ödeneğine tabidir. Sağlık raporunun başlangıcından itibaren çalışma ödeneği kısa kesilir.

Bu süre içinde sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen geri kalan raporları için gerekli uygunluk koşullarını sağlamaları halinde, SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir. Rapor bedeli SGK tarafından 3 gün sonra ödenir.

İş Kanunu’na göre geçici iş göremezlik; İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiğinde, geçici iş göremezlik süresine denk gelen ulusal bayramlar, resmi tatiller ve hafta içi günler, geçici iş göremezlik ölçüsü esas alınarak işletme veya fon tarafından ödenir. Hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, aylık ücretli çalışanların ücretlerinden mahsup edilir. denir.

Bu hukuki nedenden dolayı işveren tarafından kayıp günler için 27 gün önceden ihbarda bulunularak bedelin ödenmesi ve bu iki günlük süre esas alınarak sigortalı adına primin SGK’ya bildirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Kısa çalışma ödeneği desteği sona eren bir şirket ücretsiz izin desteğine başvurabilir mi?

Ücretsiz parasal izin desteğine başvurmak için kısa çalışma ödeneğine başvurmak gerekir mi?

Kısa çalışma ödeneği süresini ve başvurduğumuz çalışan sayısını değiştirebilir miyiz?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın