https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kıdem tazminatı hesaplanırken kısa çalışma ödeneğinin hangi günlere ait olduğu dikkate alınır mı? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kıdem tazminatı hesaplanırken kısa çalışma ödeneğinin hangi günlere ait olduğu dikkate alınır mı?

Kıdem tazminatı hesaplanırken kısa çalışma ödeneğinin hangi günlere ait olduğu dikkate alınır mı?

17.04.2020 tarihinde yayınlanan genelgeye göre 01.04.2020 tarihinde ücretsiz izne ayrılan çalışanlara 14 gün ücretsiz izin maaşı desteği verildi. Bu çalışanlara kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi yarım haftalık maaş ve SGK primi ödenmesi gerekir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerinin (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen mücbir sebeplerle çalışamayan veya çalışmayan işçiye ücretinin yarısı ödenir. Bu bekleme süresi boyunca bir haftaya kadar her gün için.” İş yerinizdeki faaliyet tamamen veya kısmen durmadıysa 7 gün süreyle başvuruda bulunmazsınız.

Kısa çalışma süresi içinde ödenmeyen çalışma günleri ve SGK primi kıdem tazminatına çalışıyormuş gibi sayılır mı?

İş sözleşmesinin mücbir sebeplerle askıya alınması olan kısa çalışma ödeneğinde çalışılmayan günler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. alınamadı.

Kıdem Tazminatı hesabına hangi ödemeler dahildir?


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın