https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
KGK mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması ve bildirim politikalarının duyurulması - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » KGK mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması ve bildirim politikalarının duyurulması

KGK mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması ve bildirim politikalarının duyurulması

GÜÇ KAYNAĞI

Mesleki sorumluluk sigortası işinin duyurulması ve poliçelerin kuruluşumuza bildirilmesi

Bilindiği üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 33. maddesinin “Mesleki Sorumluluk Sigortası” başlıklı birinci fıkrasında denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin ilk denetimden başlayarak tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. gerçekleştirdikleri denetim; 34. maddesinin “Tebligatlar” başlıklı birinci fıkrasının (c) bendinde mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin düzenlendiği tarihi takip eden günden itibaren; Poliçe ve sigorta şirketindeki değişikliklerin, değişiklikleri takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde kurumumuza bildirilmesi zorunludur. Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemlidir: 1) İlk denetimden başlamak Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin yaptıkları iş için, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde sorumluluk sigortası uzmanına sahip olmaları gerekir. 2) Denetim firmaları ve denetçiler tarafından verilen diğer hizmetler karşılığında yaptırılan mesleki sorumluluk sigortaları (SMMM/YMM vb.) Bağımsız denetim hizmetlerini kapsayacak mesleki sorumluluk sigortaları.

3) Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin düzenlendiği tarihi takip eden günden itibaren. Poliçe ve sigorta şirketindeki değişiklikler, değişikliği takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde kurumumuza bildirilmelidir. Bu bildirim elektronik ortamda Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi menüsünden yapılmalıdır.

4) Denetim kuruluşlarının ve denetim çalışması yapan denetçilerin, bağımsız denetim hizmetlerini kapsayan ve süreli olarak geçerli mesleki sorumluluk sigortalarının olup olmadığının, “Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi” listesine girerek kontrol edilmesi önem arz eder. Menkul Kıymetler Grubu, yukarıdaki açıklamalar kapsamında.


Kaynak: TÜRMOB/KGK
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın