https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
KGK – Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanmasına İlişkin Kurul Kararı - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » KGK – Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanmasına İlişkin Kurul Kararı

KGK – Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanmasına İlişkin Kurul Kararı

GÜÇ KAYNAĞI

30.3.2021 tarih ve 31439 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı 30.3.2021 tarihli ve 31439 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kurul Kararı, uluslararası uygulamalar çerçevesinde bağımsız denetimde kalite ve güvenin artırılmasını amaçlamaktadır. Avrupa Birliği (AB) 2013/34 Sayılı Muhasebe Direktifi’nin 18. Maddesi uyarınca; Kamu yararına çalışan kuruluşlar (PIE’ler) ve büyük şirketler, raporlama dönemi için bağımsız denetim ücretlerini, diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlığı hizmetleri ve bağımsız bir denetçi veya denetim firması tarafından sağlanan bağımsız denetim dışındaki diğer hizmetleri ifşa etmekle yükümlüdür. finansal tablolarının dipnotları.

Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın (BOBİ FRS) güncellenen 2021 baskısında, söz konusu açıklamaların AB mevzuatına uyum amacıyla büyük işletmeler tarafından yapılması zorunludur. Ayrıca BOBİ FRS güncellemesi kapsamında oluşturulan taslak metin hakkında bazı paydaşlarımızdan alınan görüşlerde, TFRS sistemini uygulayan şirketlerin de benzer bir beyanname vermesini zorunlu kılan bir düzenlemenin gerekliliği yönünde görüşler alınmıştır. . Bu nedenle, AB Muhasebe Direktifi’nin 18. maddesine tam olarak uyum sağlamak için bu yorum, BOBİ FRS uygulayan büyük kuruluşlarla sınırlı olmayıp, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulayan büyük kuruluşlar için zorunlu veya isteğe bağlı olarak zorunludur. getirmek gerekliydi

Kurul kararı uyarınca, bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin açıklanması, BOBİ FRS 2021’in zorunlu uygulama tarihi ile tutarlı olarak 1/1/2021 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden başlayacaktır. verme.

Kamuoyuna duyurulur.


Kaynak: TÜRMOB/KGK
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın