https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
KDV matrahını artıran firmalar bir önceki yıl zararlarının yarısını kullanabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » KDV matrahını artıran firmalar bir önceki yıl zararlarının yarısını kullanabilir mi?

KDV matrahını artıran firmalar bir önceki yıl zararlarının yarısını kullanabilir mi?

Matrahın artırıldığı dönemlerde bir önceki yıl zararlarının %50’si indirilebilir. Bu kapsamda 2020 yılında işletme sayısını artırmadık ama KDV matrahını artırdık. Bu durumda 2020 zararının %50’si mahsup edilecek mi?

Yalnızca KV veya GV bazında %50 oran. KDV için durum böyle değil.

Bazı alacakların ve diğerlerinin yeniden yapılandırılması

Kanun Değişikliği Kanunu

7326 Sayılı Kanun Kabul tarihi: 3/6/2021

Madde 5 –

g) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri vergi matrahlarını artırmaları halinde, daha önce ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden tevkifat yoluyla mahsup edilemez.

c) Kurum kazancının ve mükelleflerin vergi matrahını artırdığı yıllara ait zararların %50’si 2021 yılı ve müteakip yıl kazançlarından indirilemez.

h) İstisnalar ve indirimler nedeniyle sonraki yıllarda matrahtan indirilebilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükümlerine göre artırılan matrahtan indirilemez.

ı) Mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup olarak daha önce ödemiş oldukları vergilerin iadesine ilişkin taleplerini inceleme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

i) İşe başlama ve işten ayrılma gibi nedenlerle kısa süreli çalışmış olan mükellefler için ilgili yıllar için belirlenen asgari vergi matrahları, faaliyette bulundukları ay sayısı (ayların kesri olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

..


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın