https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Kapsamlı bir katma değer vergisi beyannamesi yoksa veya sözleşmede belirtilen fiyat için katma değer vergisinden hariç tutulmuyorsa, katma değer vergisi matrahını belirleyin. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Kapsamlı bir katma değer vergisi beyannamesi yoksa veya sözleşmede belirtilen fiyat için katma değer vergisinden hariç tutulmuyorsa, katma değer vergisi matrahını belirleyin.

Kapsamlı bir katma değer vergisi beyannamesi yoksa veya sözleşmede belirtilen fiyat için katma değer vergisinden hariç tutulmuyorsa, katma değer vergisi matrahını belirleyin.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
istanbul vergi dairesi
Mükellef hizmetleri için Katma Değer Vergisi Grubunun yönetilmesi

sayı

:

39044742-130-50181

16.01.2018

Tema

:

Kapsamlı bir katma değer vergisi beyannamesi yoksa veya sözleşmede belirtilen fiyat için katma değer vergisinden hariç tutulmuyorsa, katma değer vergisi matrahını belirleyin.

Tarafı olduğunuz anahtar teslim inşaat sözleşmesinde belirtilen bedel için kapsamlı bir KDV beyannamesi veya KDV hariç beyanname bulunmadığı, takdirinizde faiz olarak kaydedildiği belirtilmiş ve Başkanlığımızın görüşü istenmiştir. söz konusu bedelin iş sonunda düzenlenecek faturada katma değer vergisi veya KDV dahil olarak kabul edilip edilmeyeceği.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

Madde 1/1’de Türkiye’de ticari, sınai, tarımsal ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir,

-10/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifasıyla birlikte mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, (b) maddesinde; Mal teslimi veya hizmetin sağlanmasından önce fatura veya benzeri belgelerin ibraz edildiği hallerde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile doğacak,

– 20 nci maddede teslim ve hizmet muamelelerinde esas alınan bu muamelelerin kıymetini teşkil eden bedel, vade bedeli ise bu işlemler karşılığında alınan veya borçlu olunanlardan her ne suretle olursa olsun borçlu olunan para, mal ve hizmetlerdir. mallar, onlara hizmet etmek veya onlar adına hareket etmek. Başka şekillerde sunulan ve para ile temsil edilebilecek fayda, hizmet ve değerlerin toplamını,

Yargılandı.

Buna göre, söz konusu anahtar teslim sözleşmede, sözleşme konusu inşaat taahhüt işi için belirtilen fiyata KDV’nin dahil edildiğine dair bir hüküm bulunmadığından, KDV’nin sözleşmede belirtilen bedel üzerinden ayrıca hesaplanması gerekmektedir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın