medyauzmani.com
İşyerinin taşınması veya başka bir şubeye nakledilmesi halinde sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanma durumunda değişiklik olur mu? – Özgün Fikirler

İşyerinin taşınması veya başka bir şubeye nakledilmesi halinde sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanma durumunda değişiklik olur mu?

17103/27103 sayılı teşvikten yararlanan işçileri nakil kodu ile aynı işveren için farklı bir işyerine nakletmemiz halinde yeni işyerinde teşvikten yararlanma durumu ne olur?

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlananların işyerinin, bu maddede belirtilen destekten yararlanan sigortalıların sigortalılık tarihinden önce yararlanmış olmaları nedeniyle işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakledilmesi halinde, geçiş, Transfer tarihinden sonra kullanılabilir.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinde destekten yararlanılıp yararlanılmayacağı işyeri bazında ayrıca belirlenir. Bu nedenle aynı işveren adına başka bir işyerine taşınan ve hizmet akdinin sona ermesinden önce çalışmaya başlayan sigortalının yeni işyerinde çalışması nedeniyle söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı sorusu gündeme gelecektir. sigortalı için şartların gerekli olup olmadığı ve yeni işyerinde işin bitirildiği yer dikkate alınarak yeniden değerlendirilir.

Geçici vergideki 602 hesaplarında takip edilen SGK teşviklerinin brüt satış hasılatı bölümünde diğer faaliyet kodu ile belirtilmesi doğru olur mu?

SGK teşvikleri diğer faaliyetler değildir. Ayrıca duyurulmadı.

Cari ay için elektronik beyannamedeki ortalama sigortalı sayısına ekleme koşulunu belirleyin

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında ek çalışma şartlarını yerine getiren sigortalı, işe giriş tarihinden önceki takvim yılı ortalamasına, fazla çalışma şartını ise aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında atandığı işyerinin ortalamasına eklenir.

Bu kapsamda izin programlarında sigortalının çalıştığı iş yeri için hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ek olup olmadığının kontrolü içinde bulunulan aya ait aylık taksit ve hizmet poliçesi düzenlenirken sağlanmaktadır.

Bu durumda söz konusu teşviklerden yararlanılarak öncelikle farklı bir yasal numara veya farklı bir kanun numarası seçilmeden düzenlenecek belgeler onaylanır, ardından aylık taksit ve hizmet belgesi 17103 veya 27103 sayılı Kanun ile onaylanır. veya 37103 yani cari ay içerisinde bu teşviklerden yararlanacak işverenlerin düzenlemiş olduğu son belge olan 17103 ve 27103 veya 37103 numaralı belgenin onaylanması gerekmektedir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında 25510/16322/26322 sayılı Kanundan yararlanan işverenler ile mevcut çalışma durumu devam eden işverenler, Kanunun 19 veya 20 nci maddesi kapsamında teşvikten yararlanmak isterlerse, 4447 Sayılı Kanun, bu kez / 16322/26322 Sayılı Kanun ile hazırlanan en son 25510 sayılı belgeleri onaylamanız gerekmektedir.

SGK teşvik programı için tıklayınız… >>>


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın