medyauzmani.com
İşyerinde kira ödemelerinde stopaj kesintisi hangi tarihe kadar devam ediyor? – Özgün Fikirler

İşyerinde kira ödemelerinde stopaj kesintisi hangi tarihe kadar devam ediyor?

Stopaj oranında %20’den %10 indirim 31.09.2021 son gün tüm sektörler için geçerli değil mi?

1- 07/30/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30/9/2021 tarihine kadar kira ödemelerinde stopaj oranının %10’a indirilmesine ilişkin karar.

1) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında. Gerçek kişilere ödenen kira ödemeleri (GVK Madde 70), teşebbüslere (anonim şirketler hariç) ve derneklere ait taşınmazların kiralanması karşılığında ödenen kira ödemeleri ile diplomatik statüsü bulunmayan taşınmazların kiraya verilmesi karşılığında ödenen kira ödemeleri. yabancı ülkelere, kamu idarelerine, yabancı kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara.

2) Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi kapsamında. Kooperatiflere ait taşınmazlar için yapılan kira ödemelerinde uygulanan stopaj oranının 07/31/2021 tarihinden 30/9/2021 tarihine (bu tarih dahil) %20’den %10’a indirilmesi kararı alınmıştır. Karar 01/08/2021 tarihinden (bu tarih dahil) 30/9/2021 tarihine kadar ve bu dönemler için yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle geçerlidir.

2. BKK’nın 07/30/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işyeri kiralama hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin kararda (Karar No:4312) değişiklik yapılmasına karar Anılan değişiklikle çıkardığı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Kararın 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı “31/07/2021” ibareleri 07/31/2021 tarihinden 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Workspace kiralama hizmetlerinde katma değer vergisi oranının %18’den %8’e düşürülmesi uygulaması.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın