https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

Şirketimizde 01.07.2014 tarihinde sigortalı olan çalışanlarımız (erkek) asgari ücretle çalışmakta ve otomatik asgari ücret teşvikinden yararlanmaktadır. 02.08.2019 tarihinde personel sigortası için iki adet ek giriş yapılmıştır. Ayrıca asgari ücretle çalışıyorlar. Ama neden asgari ücret teşvikinden yararlanamıyorlar?

5510 sayılı Kanun’un geçici 78. maddesi kapsamında asgari ücret desteği uygulanmaktadır.

2019 yılı boyunca destek sağlanacaktır.

işverenler tarafından istenen koşullar;

5018 sayılı Kanuna ekli (1) numaralı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan özel sektöre ait işyerlerindeki işverenler ile kamuya ait işyerlerindeki işverenler,

Sigortalının istediği şartlar. 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kolları (MÖ) hükümlerinin uygulandığı sigortalılar, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için destek tutarı 101 TL’dir. 2019 yılında 500’den az sigortalı çalıştıran işyerleri için 150 TL asgari ücret desteği uygulanmıştır.

2020 yılı için alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Kişi huzur ücretini kendi şirketi aracılığıyla alır. Asgari geçim indirimi ödenir.

Daha sonra x şirketinde sigortacı olarak çalışmaya başladı ve asgari geçim indirimi aldı. Her iki yerden de asgari geçim ödeneği alma hakkınız var mı?

Bir şirketten sadece asgari geçim indirimi alınır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

2020 yılında uygulanacak asgari ücretin sübvansiyonu ile ilgili usul ve esaslar açıklandı.

SGK 6111’den yararlanan bir kişi, şartları sağlaması halinde o teşvikten tekrar yararlanabilir.

SGK teşviki ile işe aldığımız çalışanlarımızın teşvikten yararlanmaya devam edip etmeyeceğini nasıl kontrol edebiliriz?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın