https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İşveren SGK teşviği alan kişiyi işten çıkarırsa SGK teşviği geri gelir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İşveren SGK teşviği alan kişiyi işten çıkarırsa SGK teşviği geri gelir mi?

İşveren SGK teşviği alan kişiyi işten çıkarırsa SGK teşviği geri gelir mi?

4447 Sayılı Geçici 10. maddeye göre 06111 sayılı Kanun teşvikinden yararlanan işçinin “04 – iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın süresiz olarak feshi” kanunu ile işten çıkarılması halinde nafaka, tutarlar iade edilir mi?

6111 işveren tarafından teşvik;

Aylık taksit ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde kuruma ibraz edilmesi,

Taksitlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

Kayıtsız sigortalı çalıştırılmamalıdır.

Borç varsa bu borçların yapılandırılması veya taksitli olması,

Taksit, idari para cezası ve buna bağlı harç ve gecikme cezası olmaması,

6111 sayılı teşviki sigortalılar açısından değerlendirecek olursak;

01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri ​​arasında çalışmış olması,

18 yaşından büyük olmanız, işe başlama tarihinden önceki 6 aylık süre içinde işsiz olmanız ve ortalama sigortalı sayısı artı çalışıyor olmanız gerekir.

6111 sayılı teşvik için belirli süreli çalışma şartı bulunmamaktadır.

27256 sayılı Prim Desteği Usul ve Esasları:

Sigortalılar için.

01/12/2020 tarihi ile 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde belirtilen dönülmez sürenin son günü (son gün dahil) arasında çalışmış olmak,

01/10/2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen hizmet belgelerinde ve aylık taksitlerinde veya kısa ve belirgin olan hizmet duyurularında kayıtlı olmaması,

işe giriş tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Desteği primine tabi olarak istihdam edilmeyen,

Yaşlılık aylığı alamamak

destek ve aday stajyerler, stajyerler ve işletmede çıraklık yapan öğrenciler,

Üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile yarı zamanlı çalışan öğrenciler,

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitim kurslarına katılan kursiyerler,

3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre özürlülerden sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olup işsizlik ödeneği alanlar,

Sadece işsizlik sigortasına tabi olanlar,

yurtdışında çalışan

doğum ve evlat edinme sonrasında yarım çalışma ödeneği alanlar,

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri bünyesinde kurulan tesis, atölye ve benzeri birimlerde çalışan hükümlü ve tutuklular ile iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından,

Belge türünü seçerek 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 APHB’yi düzenlemek için Kod No. 27256’nın seçimi.

Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması ve sigortalının hâlihazırda çalışıyor olması gerekir.

– iş yeri açısından;

1) Özel sektörde iş yeri sahibine ait,

2) Sigortalıların 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigortalılık branşlarına (MÖ) tabi istihdam durumu ile en az bildirimin yapıldığı ay/dönemdeki sigortalı sayısı kurum, uzun vadeli sigorta branşları dikkate alınarak, aylık/dönem bazında asgari bildirim sayısı sigortalı sayısını aşarsa, sigortalılardan ilgili aylarda destek sağlanacaktır.

7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 numaralı belge türleri ile yapılan bildirimler, destekten yararlanılacak ay/dönemde bildirimi yapılan toplam sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

diğer taraftan; 5510 sayılı Kanun kapsamında ilk kez 4/18/2020 tarihinde veya sonrasında tescil edilen işyerleri 2019 yılının tamamı ile Ocak, Şubat aylarında sigortalıların istihdam edilmemesi nedeniyle SGK’ya APHB veya MPHB ibraz etmeyenler , Mart ve Nisan 2020 tarihleri ​​arasında, 01/2019 ile 04/2020 tarihleri ​​arasında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında yer alan veya kuruma bildirimde bulunmayan işyerleri tarafından tescil edilmiş olmasına rağmen, desteklerden yararlanabilecektir. Tamamlayıcı olmaları şartı aranmaksızın şartları yerine getirirler.

______________________________________________________________________

Normalleşme desteği kapsamında; 1/7/2020 tarihinden önce başvuran ve yeni Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların dönüşü durumunda işverenlere belirgin destek sağlanmaktadır. aynı işyerindeki normal haftalık çalışma saatlerine dönerler.

Teşvik ile işverenlere Kısa Çalışma/Nakit Ücret Desteğinin bitiş tarihinden itibaren en geç 30.06.2021 tarihine kadar altı ay süreyle destek sağlanacak. Destek tutarı aylık 1.341,56 TL’dir.

Her ay için işverene sağlanacak destek süresi; Sigortalının Kısa Çalışma Ödeneğinden / Nakdi Ücret Desteğinden yararlanacağı ay içindeki ortalama gün sayısı ile sınırlıdır.

_______________________________________________________________________________________________________________________

İşveren hisseleri, İşsizlik Sigortası Fonundan 31.12.2022 tarihine kadar işsiz çalıştıran özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst sınırına (733,37 – 5.500,41 TL) kadar sosyal güvenlik primi kapsamındadır.

kullanım Şartları

Kişinin 6 aydır işsiz olması gerekmektedir.

Kişinin istihdamı artı işe giriş tarihinden önceki son 6 aydaki ortalama sigortalı çalışan sayısı

– Özel sektörde işletme sahibi olmak

vade süresi

– 18 yaş ve üzeri kadın çalıştıran işverenler için 24 aydan 54 aya kadar,

– 18-29 yaş arası erkek çalıştıran işverenler için 12-54 ay arası,

– 29 yaş ve üzeri erkek çalıştıran işverenler için 6 aydan 30 aya kadar,

– çalışma sırasında; 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitimini tamamlamış veya insan gücü yetiştirme kurslarını tamamlamış olanları istihdam eden işverenler için 12 ay,

Destek süresi sağlanır. İŞKUR’a kaydın teşviki için kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması halinde destek süresine 6 ay eklenmesi şartı aranır.

işverenler tarafından; Aylık taksit ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya ibraz edilmesi ve taksitlerin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Tablo 1. 6111 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Süreleri


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın