https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İstanbul’da ağustos ayında toplanan vergi 61 milyar TL’ye ulaştı - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İstanbul’da ağustos ayında toplanan vergi 61 milyar TL’ye ulaştı

İstanbul’da ağustos ayında toplanan vergi 61 milyar TL’ye ulaştı

2020 yılı Ağustos ayında İstanbul’da merkezi yönetimin bütçe gelirlerinden 51 milyar TL tahsil edildi. Bu dönemde merkezi yönetim bütçe gelirlerinin %94,4’ü vergi gelirlerinden toplanırken, İstanbul’dan alınan vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 61 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye’de toplanan vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %33,2 artarak 131 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri (bin Türk Lirası) – İstanbul

merkezi bütçe gelirleri Genel bütçe gelirleri vergi geliri
Ağustos 2021 64.028.880 63.845.990 61.339.707
Ağustos 2020 51.471.360 51.324.632 48.571.972

Ağustos 2021’de Mahalli KDV tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %23,6 arttı.

İstanbul’da 2021 yılı Ağustos ayında gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,4, kurumlar vergisi tahsilatı ise %47,7 arttı. Bu dönemde 9,4 milyar TL gelir vergisi tahsilatı, 25,9 milyar TL kurumlar vergisi tahsilatı gerçekleşti. Türkiye genelinde gelir vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarken, kurumlar vergisi tahsilatı %64,2 arttı. Mahalli KDV tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da %23,6, Türkiye’de ise %26,7 arttı.

Ağustos ayında otomotiv gelirlerinde ÖTV’nin payı %30,9’a yükseldi.

2021 yılı Ağustos ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %44,6’sı İstanbul’dan yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’da ÖTV tahsilatı yüzde 23,6, Türkiye genelinde ise yüzde 20,9 azaldı. 2020 yılı Ağustos ayında ÖTV İstanbul’un gelirlerinin %38,7’si petrol ve doğal gaz ürünlerinden gelirken, petrol ve doğal gaz ürünlerinin ÖTV’nin toplam gelirleri içindeki payı 2021 yılı Ağustos ayında %16,8’e geriledi. Motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV gelirlerinin payı %16,6’dan arttı %30.9’a.

Özel tüketim vergileri (bin Türk Lirası) – İstanbul

Petrol ve doğal gaz ürünleri arabalar ruhlar tütün ürünleri kola soda dayanıklı mallar ve diğer mallar
Ağustos 2021 1.371.158 2.527.552 1.324.573 1.694.540 189.367 1.068.309
Ağustos 2020 4.145.007 1.781.391 1.052.567 1.975.470 196.970 1.548.779

Ağustos ayında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 azaldı.

2021 yılı Ağustos ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gelirlerinin %85,3’ü İstanbul’dan gelirken, tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 azalarak 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şans oyunlarından elde edilen vergi gelirleri 151 milyon TL’ye, özel iletişim vergi gelirleri ise 500 milyon TL’ye yükseldi.

2020 yılı Nisan ayı itibarıyla dijital reklam hizmetlerinden ve dijital ortamlarda sergilenen ve satışı yapılan hizmetlerden tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 320 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul’daki aktif gelir vergisi mükellefi sayısı 584 bine ulaştı.

2021 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla gelir vergisinde aktif vergi mükelleflerinin yüzde 26,6’sının bulunduğu İstanbul’da mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 584 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde aktif kurumlar vergisi mükellefi sayısı 367 bin, aktif KDV mükellefi sayısı ise 932 bin oldu.

Kaynak: İBB İstatistik Ofisi
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın