https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İSO, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında on sektör için geliştirmeye başladığı ilk yol haritası olan “Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü” rehberini açıkladı. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İSO, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında on sektör için geliştirmeye başladığı ilk yol haritası olan “Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü” rehberini açıkladı.

İSO, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında on sektör için geliştirmeye başladığı ilk yol haritası olan “Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü” rehberini açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında on sektör için hazırlamaya başladığı ilk yol haritaları “Tekstil Ürünleri Sanayi ve Konfeksiyon Sanayi” rehberi açıklandı. Buna göre, Avrupa Birliği’ne ihraç edilen Türk tekstil ürünleri ve hazır giyim sektörlerinin ayrıcalıklı bir konum kazanabilmesi için değer zincirinde şeffaflığa yönelik çabalarını yoğunlaştırması ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması gerekiyor.

Kanıt olarak, endüstrinin ayrıca iplik ayırma teknolojileri geliştirmesi, alternatif pamuk liflerinin ve biyolojik olarak parçalanabilen geri dönüştürülmüş ham maddelerin payını artırması, biyolojik olarak parçalanabilen ve vegan ambalaj kullanması ve geri dönüşüme izin veren tedarik zincirleri oluşturması gerekiyordu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), küresel iklim değişikliği ve Avrupa ülkeleri gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette denenen yeni sistemleri dikkate alarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Yeşil Anlaşma. ISO, Türkiye’deki sanayi şirketlerinin küresel pazarda yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik verimliliklerini artırmalarına destek olmak amacıyla vizyonu kapsamındaki sektörlere yönelik yol haritası hazırlamaya devam ediyor. İSO tarafından tekstil ürünleri sektörü ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için 55 meslek komitesinin bir araya geldiği 10 farklı sektör için hazırladığı “Sürdürülebilirlik Öncelikleri ve Takip Göstergelerini” içeren ilk rehber tamamlandı. Kılavuz, ISO çatısı altında faaliyet gösteren “Tekstil Sektörü” ve “Giyim Sektörü” gruplarının ileriye dönük sürdürülebilirlik çalışmaları için gösterge niteliğinde sektörel öncelikler ve takip göstergeleri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzda, dünyayı 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası haline getirme hedefi doğrultusunda tekstil ve hazır giyimde en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nin uyguladığı uluslararası ticaret sistemindeki riskler Avrupa. Söz konusu uygulamaların tekstil ve hazır giyim sektörü ile ekonomik, sosyal ve çevresel uyumuna da vurgu yapılarak anlaşmanın altı çizildi ve sürekli gelişimi sağlayacak etkiler yaratacağına da dikkat çekildi.

Buna göre Avrupa Birliği’ne ihraç edilen Türk tekstil ürünleri ve hazır giyim sektörlerinin değer zincirinde şeffaflığa yönelik çabalarını yoğunlaştırması ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması gerektiği vurgulandı. Kılavuzda yer alan ve Türk ihracatçısını ticarette ayrıcalıklı konuma getirecek diğer maddeler arasında; İplik ayırma teknolojilerinin geliştirilmesi, alternatif pamuk liflerinin ve biyolojik olarak parçalanabilen geri dönüştürülmüş hammaddelerin payının artırılması, vegan ve biyolojik olarak parçalanabilir ambalajların kullanılması ve geri dönüşüme olanak sağlayan tedarik zincirlerinin oluşturulması ihtiyacını da kapsıyordu.

ISO Tekstil Ürünleri Sanayii ve Konfeksiyon Sanayii El Kitabı’nda da bahsedilirken, AB Tekstil Stratejisi Yol Haritası’nda da tekstil ve hazır giyim sanayi, önemli iklim ve çevresel etkileri olan, kaynak yoğun bir sektör olarak bahsedilmekte ve burada da bazı bilgilere yer verilmektedir. bağlam. Buna göre, tekstil ürünleri tüketimi ve birincil hammadde kullanımı açısından AB’deki en etkili gruplar arasında dördüncü sırada yer alırken, su (gıda, barınma ve ulaşımdan sonra) ve sera gazı emisyonları açısından beşinci sırada yer almaktadır. Tekstil sektöründe, özellikle sahadaki hammadde üretiminde ve kumaş boyama ve terbiye işlemlerinde büyük miktarlarda su kullanılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar bir ton tekstil için 20 ile 230 m3 arasında su kullanıldığını gösteriyor.

Hava ve su emisyonları ile kimyasal kullanımının yoğun olduğu tekstil ve giyim sektöründe olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine de yer verilen kılavuzda, üretim sürecinden kaynaklanan atıkların karbondioksiti azaltacağından da bahsediliyor. Hammadde üretiminde oluşacak emisyonlar, su kullanımı ve diğer çevresel etkiler. ortadan kaldırılacağı onaylandı. Ayrıca sektörde lineer üretim modelinden ziyade döngüsel üretim yönteminin yaygınlaşması ile yaratılan farkın artacağı belirtildi.

Kılavuzda, AB Tekstil Stratejisi Yol Haritasına göre sektörün AB’de 160.000’den fazla KOBİ’yi kapsayan ve 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan büyük bir ölçeğe sahip olduğu ve “hızlı moda” kavramının bir belirli bir ekosistemin oluşturulması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. düşülür. Moda trendlerinin sürekli değişmesi anlamına gelen fast fashion kavramı, Avrupa Birliği’nde hızlı moda akımının getirdiği çevresel etkilerin yanı sıra tüketimi teşvik etmek ve tekstil ürünlerinin ömrünü kısaltmak gibi olumsuz etkilere ve dolayısıyla çevresel etkilere sahiptir. tüm Paydaşların kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik bağlamda da hayata geçirilmiş olacak ve yaptıkları iş ile sektörde fark yaratmayı amaçladıkları vurgulanmaktadır.

“ISO Tekstil Ürünleri Sanayi ve Konfeksiyon Sanayi Rehberi” kapsamında yer alan meslek komiteleri; “Tekstil ürünleri sanayi” grubu içinde, iplik sanayi, tekstil sanayi, boya ve baskı sanayi, örme kumaş sanayi, dokuma kumaş sanayi, ev tekstili, nakış, dantel, nakış sanayi ve konfeksiyon yan sanayi grubu yer almaktadır. “Giyim sanayi” grubu meslek komitelerinde dış giyim sanayi, iç giyim sanayi, triko sanayi ve çorap sanayi yer almaktadır.

Kılavuzda yer alan önceliklerin ve göstergelerin belirlenmesi amacıyla sektörü etkileyen ve etkilemesi beklenen trendler, riskler ve fırsatlar uluslararası ve ulusal düzeyde literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Evrensel olarak kabul edilen Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları vb. Çerçeveler incelenerek öncelikle tekstil sektörü ve hazır giyim sektörü ile ilgili çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler belirlenmiştir. Son olarak sürdürülebilir performansları ile öne çıkan sektör şirketlerinin sürdürülebilirlik öncelikleri incelenmiştir. Tarama sonuçları, S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri A.Ş. uzman görüşü alınarak analiz edilmiştir.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde Avrupa yeşil mutabakatını vurgulamaktadır.

 • Döngüsel ekonomi ve ekolojik tasarım uygulamaları geliştirin ve yüksek düzeyde tekstil atığını toplayın, onarın ve yeniden kullanın
 • Hammaddelerin sürdürülebilir kullanımı
 • Mikroplastikler için etiketleme, standardizasyon, belgelendirme ve düzenleyici önlemler geliştirin
 • Üretilen atık miktarını azaltmak ve hatta geri dönüşümünü sağlamak. Bu kapsamda üreticileri yeni teknolojiler geliştirmeye teşvik etmek
 • Yeniden kullanılabilir ve onarılabilir ürünler için pazarın geliştirilmesi
 • Sektörde “yeşil yıkama” kavramının kullanımının azaltılması. Bu doğrultuda müşteri tercihlerinin doğru yönlendirilmesi
 • Su tüketiminin azaltılmasının teşvik edilmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve fosil yakıtlara dayalı üretimin değiştirilmesi
 • Üretimdeki tehlikeli kimyasal deşarjları azaltın
 • Sürdürülebilir, eko-tasarlanmış ve eko-etiketli ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek
 • Bazı uluslararası tekstil markaları tarafından geliştirilen şeffaf üretim değerlendirme araçlarının kullanımının yayınlanması
 • Teknolojik gelişmelerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak için vergi indirimi sağlayacak düzenlemeler geliştirmek.

Kaynak: ISO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın