https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İşletme varlıklarındaki gayrimenkuller diğer sabit varlıklara yeniden değerlenebilir (9 Haziran 2021) - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İşletme varlıklarındaki gayrimenkuller diğer sabit varlıklara yeniden değerlenebilir (9 Haziran 2021)

İşletme varlıklarındaki gayrimenkuller diğer sabit varlıklara yeniden değerlenebilir (9 Haziran 2021)

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Resmi Gazete : 9 Haziran 2021 Çarşamba – Sayı: 31506

Diğer hükümler

Madde 11 – 1/4/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine altıncı fıkradan sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkrada yer alan mükelleflerin, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte (satış-kirala-geri alıma konu gayrimenkuller ve iktisadi kıymetler hariç) amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri ile malvarlığında kayıtlı taşınmazlarının bulunması zorunludur. işlemi veya kira sertifikalarının ihracı). 31.12.2021 Yukarıdaki kapsam ve hüküm ve koşullara uymak kaydıyla yeniden değerlendirilebilirler. Şu ana kadar;

a) Birinci fıkranın (i) bendinin (b) bendi ve (ikincisi) bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamalarda; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değeri,

b) Daha önce bu madde kapsamında yeniden değerleme yapılmış taşınmazlar için bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ait Yİ-ÜFE değerinin Yİ-ÜFE değerine bölünmesiyle bulunan oran, 2018 Mayıs ayı değeri,

düşünce alınmış. Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerlendirmeden sonra, yükümlülükte özel bir fon hesabında gösterilen fazla tutar üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, mükellefin tabi olduğu vergi dairesine şartlı olarak beyan edilir. gelir veya kurumlar vergisinin yeniden tarh olunduğu tarihi takip eden ay sonuna kadar mahsup edilir ve ilk taksit beyannamede ilan olunur. Başvuru döneminde aşağıdaki taksitler başvuru dönemini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Taşınmazlara ilişkin önceki fıkralarda belirtilen hükümler bu fıkrada da uygulanır. Tüketmek Tabii diğer ekonomik varlıklar için de geçerli.”

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın