https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
İş gününde fazla mesai yapan personel için fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » İş gününde fazla mesai yapan personel için fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

İş gününde fazla mesai yapan personel için fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Çalışanlarımızın toplam ücreti 2.943,00 TL’dir. Çalışanlarımız hafta içi fazla mesai yapıyorsa fazla mesai ücretini nasıl hesaplarız?

4857 sayılı Kanun’un 63. “Genel olarak çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, bu süre işyerinde haftalık çalışma günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır. Fazla çalışma için çalışanın onayı alınmalıdır.

Fazla mesai ve zorunlu sebeplerle veya istisnai hallerde yapılan fazla mesailer için bu onay aranmaz. Toplam fazla mesai saati yılda iki yüz yetmiş (270) saati aşamaz..

Her saat fazla çalışma için ödenecek ücret, normal işçi ücretinin saat başına miktarı yüzde elli (% 50) artırılarak ödenir.

Haftalık çalışma süresinin kırkbeş saatten az olan sözleşmelerle belirlendiği hallerde, yukarıdaki esaslar çerçevesinde geçerli olan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar olan çalışmalar fazla mesaidir.

Fazla çalışma saatlerinde, fazla çalışmanın her bir saati için ödenecek ücret, normal işçi ücretinin saat başına miktarı yüzde yirmi beş (%25) oranında artırılarak yapılır.

İşçi fazla mesai veya fazla mesai yapmak isterse, bunun yerine 6 ay boyunca ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaksızın her saat fazla mesai için bir saat otuz dakika, fazla mesai için bir saat on beş dakika serbest zaman olarak kullanabilir. bu işlerle ilgili ücretini artırmaktır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Gemi çalışanları hangi durumlarda fazla çalışma ücreti alamaz?

İstisnai durumlarda hangi durumlarda fazla mesai yapılır?

Zorunlu nedenlerle fazla mesai nedir?

İşveren yılda toplam ne kadar iş yapmaya hak kazanır?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın