medyauzmani.com
İptal sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet sonu tazminatları gider yazılabilir mi? – Özgün Fikirler

İptal sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet sonu tazminatları gider yazılabilir mi?

İptal sözleşmesine göre ödenecek bahşiş gider kaydedilebilir mi?

tarafların karşılıklı mutabakatı ile iş sözleşmesinin feshi nedeniyle işçiye ödenmesi beklenen tutar; İş sözleşmesinin 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre feshedilmesi halinde, aynı işçinin hak kazandığı kıdem tazminatının ilgili kısmı, 7. maddenin 7. bendine göre kıdem tazminatı sayılır. Kanunun 25. Gelir Vergisi Kanunu Bu kapsamda söz konusu meblağ, bu miktarı aşan kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte ve hangi isimle ödenirse ödensin bir kısmının gelir vergisine tabi olması gerektiğini görmekteyiz.

Bu durumda ödeme gider olarak kaydedilir.

Kıdem Tazminatı hesabına hangi ödemeler dahildir?

Animal Protection and Shelter Society LLC’ye yapılan bağışları şirkete gider yazabilir miyiz?

Bahsettiğiniz dernek kamu yararına çalışan bir kuruluş ise, beyan edilen kârın %5’i dernek kazancından mahsup edilir. Kamu yararına çalışan bir dernek değilse KKEG olur.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın