medyauzmani.com
Huzur hakkı ödeme kararı kayda tabi midir? – Özgün Fikirler

Huzur hakkı ödeme kararı kayda tabi midir?

Tek ortaklı bir LLC’de katılım ücretini ödemeye karar vereceğiz. Bu karar belgelenip ticaret siciline tescil ettirilmeli mi? Şirketimiz Teknokent bölgesinde faaliyet gösterecek olup huzur hakkı gelir vergisi stopajından muaf mıdır?

Katılım hakkı konusundaki kararınız kayda tabi değildir. Ancak dosyada yer almasını istiyorsanız noter tasdikli kararınızı bir dilekçe ile Oda’ya sunabilirsiniz. Kararınız kaydedilmeyecek veya ilan edilmeyecek ve sadece kayıt dosyanıza konulacaktır.

Çalıştığım işyerinde çalışanlara ve yönetim kurulu üyelerinin ailelerine sağlık sigortası sağlanmaktadır. Belirtilen oranlar dışındaki çalışanlar sadece damga vergisine tabi olacaktır. Yönetim Kurulu’na yapılan ödemeler nasıl vergilendirilecek?

Çalışanlara ödenen sağlık sigortası primi ücret ile aynıdır. Toplama çevrilir ve ücrete eklenir. Genel Veri Koruma Yönetmeliği 63/3. Maddede belirtilen şartlara göre bordrodaki toplam değer matrahından kesinti yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve ailelerine yapılan ödemeler KKEG’dir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

SGK primlerini huzur hakkımızdan düşelim mi?

Anonim şirket, ortağın başka bir iş yerinde 4/sigortalı olduğunu görse, ortağın huzuru…

Site yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödersek gelir vergisi kesintisi var mı?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın