https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Hukuk mesleğinin sorumluluk türü nedir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Hukuk mesleğinin sorumluluk türü nedir?

Hukuk mesleğinin sorumluluk türü nedir?

Avukatın niteliği:

Kolluk, bir kamu hizmeti ve serbest meslek mesleğidir.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eder.

Avukatın amacı:

avukatın amacı; Hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki dava ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve yargı organları, hakemler, kamu ve özel kişiler, kurullar ve yargı organları nezdinde her düzeyde hukuk kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak. kurumlar.

Bu amaçla avukat, hukuki bilgi ve tecrübesini adalete hizmet ve bireylerin yararına kullanır.

Yargı organları, polis makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, özel ve kamu bankaları, noterler, sigorta şirketleri ve müesseseler avukatlara görevlerinin ifasında yardımcı olmakla yükümlüdürler..

Bu kurumlar, kanunlarındaki özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, avukatın incelemesi için gerekli olan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Bu belgelerin örneklenmesi vekaletnamenin ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda duruşma günü beklenmeden mahkemeden karar alınabilir.


Kaynak: Hukuk Bürosu Madde 1 ve 2
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Bilirkişi ücreti geliri avukatın faaliyeti üzerinden mi beyan edilecek?

Hangi hukuk hizmetlerinde KDV %8 idi?

Avukatlık ruhsatı ne zaman verilir? Avukat ne zaman yemin eder?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın