https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Hisse senedi affı kapsamında tescil edilen mallar nasıl bildirilir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Hisse senedi affı kapsamında tescil edilen mallar nasıl bildirilir?

Hisse senedi affı kapsamında tescil edilen mallar nasıl bildirilir?

Şirketim, işletmede 7.326 hisse senedi ekstresi (6/1-c) olmasına rağmen defterlerde olmayan mallar için hisse senedi affı kullanarak beyanname yayınlayacak. 7326 Stok Hesap Özeti (6/1-c) Bu ekstrenin vadesi geldiğinde ödeme yapılacak mı yoksa sistem açık reeskont mu verecek?

Örneklerdeki gibi muhasebe kaydını oluşturduğumda KDV olarak aldığım tutarı 7326 olarak ödenmek üzere başka bir beyanname ile resmi olarak mı bildireceğim? Eğer öyleyse, hangi beyanı beyan etmem gerekecek?

Öğe zaten iş başında ancak kayıtlarda listelenmiyor

a) – Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 30.09.2021 tarihine (bu tarihe) kadar “kendileri” veya “ait oldukları meslek kuruluşu” tarafından belirlenecek “bugünkü değeri” ödemekle yükümlü olacaklardır. envanter listesindeki (liste beyannameye eklenir) Vergi dairelerine bildirilerek defterlerine işlenir.

b) – Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, malvarlığına kaydettikleri mallar için bu fıkranın (a) bendi hükümlerine göre özel karşılık hesabı açarlar. Mal karşılığı ortaklar arasında dağıtılırsa veya işletme tasfiye edilirse sermaye unsuru sayılır ve vergiye tabi değildir. İşletme hesabı bazında defter tutan mükellefler ise, söz konusu malları defterlerinin gider bölümüne satın alınan mal olarak kaydederler.

c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; KDV, mal bedeli üzerindeki oranların yarısı esas alınarak hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile mükellef beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Mal üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre KDV’den mahsup edilir.
izin; Normal KDV beyannamesi ile değil, GİB bdp yazılımında 7326 sayılı Kanun envanter iadesi/6/1-c kodlu beyanname ile dosyalanacaktır.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın