https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Hisse senedi affı kapsamında tescil edilecek envanter dilekçe ile vergi dairesine bildirilecek mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Hisse senedi affı kapsamında tescil edilecek envanter dilekçe ile vergi dairesine bildirilecek mi?

Hisse senedi affı kapsamında tescil edilecek envanter dilekçe ile vergi dairesine bildirilecek mi?

7326 Sayılı Kanun gereği hisse senedi affı çıkarmak istiyoruz.

Vergi dairesine 30.09.2021 tarihine kadar envanterin tebliğ edileceği söylendi. Bahsi geçen bu liste Ek-19’dur, bu listeyi nerede sunacağız?

stok affı talebinin muhasebe kaydı; 153 – 191 kesinti, 525 – 360 kredi. 360 – Ödenecek Vergi ve Para Hesabı alt açıklamasında Ödenen KDV yükümlü olarak yazılır. Verilen beyanname 6/1-c maddesine göre mi yoksa “resmi” olarak ödenen KDV’den de anladığımız 2 No’lu KDV beyannamesine göre mi yapılacak?

1 No’lu KDV Beyannamesi’nde indirim konusu olan 6/1-c maddesi gereğince hisse senedi affı beyannamesindeki ödemeyi ve KDV iadesinin iadesini yapabilir miyiz?

Sayfa bildirim ekinde doldurulur. Ayrıca kağıt ortamda VD verilmez.

izin; GİB BDP’de 7326 Sayılı Stok İadesi/6/1-c Kodlu Beyannamesi ile yapılacak, 2 Nolu Olağan KDV Beyannamesi ile değil.

Ödemenin yapıldığı ay (1) numaralı KDV beyannamesinde mahsup edilir. İade mümkün değildir.

2018-2019 BA/BA beyanlarını geriye dönük olarak göndereceğiz. 7326 Sayılı Kanuna Göre İndirim Var mı?

Bugün itibarıyla 7326 Sayılı Kanun’da B Formunun son başvuru tarihinden sonra doldurulmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ceza verilmesi halinde Kanun’un 376. maddesi uyarınca indirim istenebilir. (Cezanın %50’si alınmaz)

213 – Vergi Usul Kanunu

355. Maddenin Tekrarı

..

(Değişiklik: 09/2016 – 6728/21 adet)

(Ek: 30/12/1980 – 2365/80; Değişik: 22/7/1998 – 4369/13 md.) Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan yükümlülüklerle (Değişik: 09) / 2016-Madde 6728/21) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 257. maddesi ve 98/a maddesi uyarınca getirilen yükümlülüklere uymayanlar (kamu idare ve kurumlarında bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) ;

(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5398/23 md.) Elektronik beyan verme zorunluluğuna uyulmaması hâlinde, beyannamenin verilmesi halinde verilecek özel ihlal cezası 1/10’dur. yasal sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde elektronik ortamda, bu sürenin bitiminden sonra. 30 gün içinde teslim edilmesi halinde 1/5 oranında uygulanır.

(Ek fıkra: 6/16/2009 – 22/5904 md.) (Ek fıkra: 15/7/2016 – 21/6728 md.) Elektronik ortamda bildirim veya form verme zorunluluğuna uyulmaması halinde, bildirim veya formların en geç 3 gün içinde iletilmesi halinde 1/10 oranında özel ihlal cezası uygulanır. belirtilen dönemlerdendir. Elektronik ortamda yapılması gereken bildirim veya formlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden sonra düzeltme için gönderilen bildirim ve formların, belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 10 gün içinde iletilmesi halinde ayrıca bir ihlal cezası uygulanmaz. .

(Ek fıkra: 16/6/2009 – 5904/22 md.) Bu maddeye göre para cezası verilmesi halinde, elektronik ortamda ilan ve form verme zorunluluğuna uymayanlara, 1 inci maddenin birinci fıkrası 352 sayılı birinci derece ihlaller ve ikinci derece ihlaller hakkında ve (7) numaralı fıkra uyarınca ayrıca ceza uygulanmaz.

(Ek fıkra: 27/5/2017-7020/8 md.) Gelir Vergisi Kanununun 98/a maddesine göre yapılması gereken beyana ilişkin olarak, bu madde veya maddeye göre cezayı gerektiren fiiller 352 kişiye de 5510 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası verilir. Ceza verilmesi gerekiyorsa aynı fiiller için bu madde ve 352. madde kapsamında ayrıca ceza verilemez.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın