medyauzmani.com
Haziran 2021’de kayıt dışı istihdam oranı %29,5 oldu. – Özgün Fikirler

Haziran 2021’de kayıt dışı istihdam oranı %29,5 oldu.

İşgücü piyasasındaki gelişmeler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun işgücü istatistiklerine göre 2021’in ikinci çeyreğinde işsizlik oranı %11,8’e ulaştı. Aynı dönemde genç işsizlik oranı %22,5’e, istihdam oranı ise %44,7’ye ulaştı.

İşgücüne katılma oranı 2021’in ikinci çeyreğinde %50,7 olarak kaydedildi.

Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32, erkeklerin katılım oranı ise yüzde 69,8 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış (MD) verilere göre; 2021 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan azalarak yüzde 12,4’e geriledi. Öte yandan genç işsizlik oranı (MD) 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puan azalarak %23,2 oldu. 2021’in ikinci çeyreğinde işgücüne katılım oranı %50,7 oldu. İstihdam oranı ise %44,4 oldu.

Haziran 2021’de kayıt dışı istihdam oranı %29,5 oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %17,3 oldu.


Kaynak: TC STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın