medyauzmani.com
Geriye dönük e-SMM düzenleyebilir miyiz? – Özgün Fikirler

Geriye dönük e-SMM düzenleyebilir miyiz?

e-SMM geriye dönük olarak durdurulabilir mi? Mevzuata göre son zamanlarda e-SMM’de kaç gün alınması gerekiyor?

VUK’un 231. maddesinde; “Fatura, malın teslim tarihinden veya hizmetin verildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Adı verilir. Ancak, tüzükteki durumdan farklı olarak” makbuz, tahsil ilkesi geçerli olduğundan, makbuz tahsilatın yapıldığı andan itibaren düzenlenmelidir.


Kaynak: e-Fatura.gov.tr
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

e-SMM Yol Haritası

Hekimler, e-SMM kapsamında hekim POS terminallerini kullanmaya devam edebilir mi?

Veterinerlik hizmeti veren hekimler, e-SMM kapsamında serbest meslek makbuzu düzenleyen satış noktası makinelerini kullanmaya devam etmektedir.

E-SMM kapsamında diş hekimleri ve veteriner hekimlerin serbest meslek makbuzu yerine satış noktası makinelerini kullanmalarına izin verilmektedir.

E-SMM İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de uygulanabilmektedir.

Düzenlediğim e-SMM belgesinin hatalı olduğunu fark ettim, belgede değişiklik yapabilir miyim?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın