https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Genç girişimcilerin teşviklerden yararlanma şartları nelerdir? – Özgün Fikirler

Genç girişimcilerin teşviklerden yararlanma şartları nelerdir?

Genç girişimcilerin teşviklerden yararlanma şartları nelerdir?

09/28/1991 doğumlu, 2019 Şubat ayında tek ortaklı limited şirket kuran kişi, genç girişimci olarak Bağ-Kur teşvikinden yararlanabilir mi?

“12/31/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında gelir istisnasından, işe başlama tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler yararlanır. bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca vergi mükellefiyeti tarihi. 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1/6/2018 tarihinden itibaren 82 nci maddeye göre belirlenen prime tabi asgari kazançların üzerinde bir yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

Adi ortaklıklarda ve şahıs ortaklıklarında bu fıkra hükmünden yalnızca bir ortak yararlanır.” hükmü yer almaktadır.

12/31/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında, gelir istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç ​​tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, yükümlülüğü, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, söz konusu teşvikten gerçek kişiler, adi ortaklıklar ve şahıs ortaklıklarında yalnızca bir ortak yararlanabilecektir. 1/6/2018 tarihi itibari ile ilk defa sigortalı kabul edilmektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun tekrarlanan 20 nci maddesine göre sigortalının işe başlayabilmesi için, yasal süresi içinde kendisine bildirilmesi gerekir. Sigortalı, sigortalıya yasal süresi içinde işe başlayacağını bildirmiş olmasına rağmen, kuruluşumuzun geriye dönük kayıt yaptırması durumunda vergi tescil tarihi itibariyle sigortalı prim teşvikinden yararlanır.

Fiili olarak kendi işinde çalışmak veya şirketin kendisi tarafından yönlendirilmek ve yönetilmek gerekiyor. (Bu şart, çırak, esnaf ve kamu hizmeti işçisi çalıştırmayı veya bir işte yolculuk, hastalık, askerlik, tutukluluk, mahkûmiyet gibi zorunlu ayrılmalar nedeniyle geçici olarak çalışamamayı geçersiz kılmaz.) Adi ortaklıkta veya şahıs şirketinde bu ortaklardan sadece biri bulunur ve küçük olan yararlanır. Sigortalıların yıllık gelir teşvikinden yararlanabilmesi için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Ortaklardan hiçbiri teşvik koşullarını taşımadığı takdirde diğer ortaklar sigorta primi teşvikinden yararlanamayacaktır. Faaliyeti durdurulan veya devam eden bir işletme veya meslek faaliyeti, eş ve çocukların ölüm nedeniyle sahiplenmeleri hali hariç olmak üzere, eşten veya üçüncü dereceden (bu derece dahil) kan veya kayınpeder.

Sigortalının vergi borcunun başlangıç ​​tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış, 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Daha sonra mevcut bir iş veya mesleki faaliyete ortak olmak gerekli değildir.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Genç girişimcilere yönelik prim ve vergi teşvikleri broşürü yayınlandı.

Daha sonra adi ortaklığa geçersem genç girişimcilere sunulan vergi kredisini kaybeder miyim?

Bilanço yöntemine göre defter tutan genç girişimciler istisna kapsamında elde ettikleri gelirleri beyannamede nasıl beyan edecekler?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın