https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Gelir vergisi mükellefleri bağışlarını hangi kurumlara gider olarak kullanabilir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Gelir vergisi mükellefleri bağışlarını hangi kurumlara gider olarak kullanabilir?

Gelir vergisi mükellefleri bağışlarını hangi kurumlara gider olarak kullanabilir?

Sigorta acenteleri müşterilerine hediye vererek veya kampanyalar düzenleyerek poliçe düzenlerse, bu poliçelerin masrafları sigorta acentesinde karşılanmak üzere tescil ettirilebilir mi?

Yol olarak yazılır. Ancak ileride yapılacak bir vergi incelemesinde incelemeyi yapan kişi farklı bir yorum sunarak bunu kabul etmeyebilir.


Gelir vergisi mükelleflerinin sınırsız gider için katkı payı yazması gereken vakıf, kuruluş ve kamu kurumları nelerdir?

Konu ile ilgili olarak GVK 89. Maddesinin 5-6-7-10 ve 11. paragraflarına bakınız.

 1. Kamu ve özel bütçeli kamu idareleri, bölge özel idareleri, belediyeler ve köyler, öğrenci yurtları, anaokulları, yetimhaneler, huzurevleri, bakım ve (İbare 6322 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilmiştir; 15.06.2012 tarihinden itibaren geçerlidir)Rehabilitasyon merkezi, mülki amirlerin izin ve denetiminde yapılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler.(6) Ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, gençlik kampları ve izciler. (İbaresi 6525 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile eklenmiştir. Yürürlük tarihi: 27.02.2014) Bu tesislerin inşası için yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinin devamı için yapılan her türlü bağış ve nakdi ve ayni yardımlar.
 2. Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla gıda bankaları alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlara bağış yapılması. (İbare 5281 sayılı Kanunun 43/8-d maddesi ile değiştirilmiştir. Yürürlük; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) Yiyecek, temizlik, giyim ve yakıtın tam maliyeti (**).
 3. Kamu ve özel bütçeli kamu idareleri, bölge özel idareleri, belediyeler, köyler ve kamu yararına çalışan dernekler, (700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi ile ibare değişti; yürürlük tarihi: 09.07.2018)Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan kuruluşlar (15) ile bilimsel araştırma yapan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya uygun görülen kurum ve kuruluşlar;
 4. a) Kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi,
 5. b) Ülkemizin uygar mirasının kültür, sanat, tarih, edebiyat, mimarlık ve somut olmayan kültürel mirasına ilişkin kitap, katalog, broşür, film, teyp, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilgi teknolojisi kullanılarak üretilmiş olanlar dahil. veya vatan tanıtımı adına görsel-işitsel materyaller yayınlar, yayınlar ve bunlarla ilgili araştırmalar hazırlamak, yurt içinde ve yurt dışında dağıtım ve tanıtım yapmak,
 6. c) El yazması ve nadide eserleri muhafaza etmek, elektronik ortama aktarmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine dahil etmek.
 7. d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım, bakım, rölöve, restorasyon, restorasyon ve devrine ilişkin projeler,
 8. e) kurtarma kazıları, bilimsel kazılar ve yüzey araştırmaları,
 9. f) Yurtdışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarını korumak veya ülkemizin kültür varlıklarını Türkiye’ye getirmek,
 10. g) Kültür envanteri oluşturmaya yönelik çalışmalar,
 11. h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar ile çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde getirip güvenliğini sağlamak,
 12. i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarında üretim ve faaliyetler, bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölyeler, stüdyolar ve film gösterimlerinin kurulması, bakım ve onarımı, her türlü temini araç ve gereçlerden oluşur. filmler yapmak,
 13. j) Kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale, konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sunulduğu tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyonu,

İlgili giderlerin ve bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü ((700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi ile ibare değişti; yürürlük tarihi: 09.07.2018)Başkan (14) bu oranı bölgelere ve faaliyet türlerine göre yarıya kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar artırmaya yetkilidir).

 1. (6552 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile fıkrası değiştirilmiştir. Yürürlük tarihi: 11.09.2014) (İbare, 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi ile değiştirilmiştir; Yürürlük tarihi: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyaları için makbuz karşılığında yapılan her türlü nakdi ve ayni bağışlar (15).(11)
 2. (5904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile fıkra eklenmiştir. 03.07.2009 tarihinden itibaren geçerlidir) Türk Kızılayı’nın ekonomik kurumları hariç (İfade 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile eklenmiştir)Ve Türkiye Yeşilay Derneği’ne yapılan tüm nakdi bağış ve yardımlar (7) makbuz karşılığında.

Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın