medyauzmani.com
ga nedir? – Muhasebe Haberleri – Özgün Fikirler

ga nedir? – Muhasebe Haberleri

İçindekiler

İngilizce adı Tarifeler ve Ticarete İlişkin Genel Anlaşma ibaresinin başlangıcıdır.
GATT, “Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması” anlamına gelir.

Dünya Savaşı’ndan sonra, dünya barışının sağlanması için uluslararası ekonomik işbirliğinin sağlanması gerektiği fikri genel kabul görmüştür. Bu çerçevede, ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak, uluslararası likidite ve finansal güven gibi ihtiyaçlara cevap vermek, uluslararası ticareti serbestleştirmek ve artırmak için yeni kurumlar oluşturulmuştur. Bu çabaların sonucunda Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi Bretton Woods kurumları ortaya çıktı.

Uluslararası finans alanında ve uluslararası ticarette işbirliğine ek olarak
Serbestleşme yönünde benzer işbirliklerine ihtiyaç duyulması sonucunda yaklaşık 50 ülkenin temsilcileri tarafından “Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO)” adlı uluslararası bir örgütün oluşturulması hedeflenmiştir. Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması için müzakereler sürerken, 23 ülke bazı mallara tarife indirimi getirme ve bu indirimleri ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü’nün onayına kadar uygulama kararı aldılar ve Genel Kurul’u imzaladılar. Anlaşma (GATT). DTÖ kurulamayınca “geçici”
Genel bir anlaşma olmasına rağmen Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1948-1994 yılları arasında yürürlüğe girmiş ve dünya ticaretinde genel kabul görmüş bir çerçeve oluşturmuştur. 1948’den bu yana, uluslararası kuralları ve kontrolleri daha da iyileştirmek ve güçlendirmek amacıyla sekiz tur çok taraflı müzakereler yapıldı.


Kaynak: Gib.gov.tr​ – https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın