https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Faaliyetine ara veren restoran işletmecileri nakit olarak ücretsiz izin başvurusunda bulunabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Faaliyetine ara veren restoran işletmecileri nakit olarak ücretsiz izin başvurusunda bulunabilir mi?

Faaliyetine ara veren restoran işletmecileri nakit olarak ücretsiz izin başvurusunda bulunabilir mi?

Restoran işleten şirketimiz 2020 / Nisan-Mayıs aylarında çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı. Daha sonra aktivizmi nedeniyle tam zamanlı çalışmaya geri döndü. Şimdi faaliyetlerinden dolayı tekrar ücretsiz izne çıkarmak istiyor. Herhangi bir sorun çıkaracak mısın?

Gerçek durum nedeniyle, bu uygulamaya geçmek sorun değil.

Şahıs şirketi olan şirketimizde şube kapatılıp yenisi açılacaktır. Şubemizde çalışan personelimizin yeni şubeye SGK girişleri yapılacaktır. İşçi çıkış kodları ne olacak? Nakdi ücret desteği alan işçiler, SGK’ya girerken ve çıkarken de nakdi ücret desteğinden yararlanmaya devam edecek mi?

16 nakil gerçekleştirebilirsiniz. NUD devam ediyor.

Limited şirket şubesi açma süreci

Başvuru numarası Mersis’ten alınmalı ve randevusuz olarak Bölge Temsilciliğine başvuru yapılmalıdır..

1-) sipariş formu

  • Şirketi mühürlemeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Dilekçede NACE simgesi ile birlikte işletmenin adresi, sermayesi, işyerinin açıldığı tarih ve o tarihteki fiili faaliyet konusu açıkça belirtilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğuna karar verilirse sorumluluk dilekçeyi imzalayan kişi veya kişilere aittir.

2-) Oda kayıt beyanı

  • Şube yetkilisi imza atmalı ve şube yetkilisinin fotoğrafı bulunmalıdır.

3-) Şube açmak için noter tasdikli imzalar Genel Kurul kararı (1 nüsha) Katılımcı listesi, ayrı olarak hazırlanmışsa

  • Şube açılışı, Merkezi Sicile kayıtlı ek işyerinin şubeye dönüştürülmesi ayrı bir sicil numarası ile belgelenir. Yetkili makamın kararı
  • Tüm ortakların toplantıya katılmaması hâlinde çağrı usulü: Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce (ilan ve toplantı günleri hariç) müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Şirket esas sözleşmesi bu süreyi on güne kadar uzatabilir veya kısaltabilir. Genel Kurul, Esas Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve gerektiğinde şirketin internet sitesinde – Türkiye Ticaret Sicili Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile ilanın yayımlanacağı veya yayımlanacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
  • Buna göre, ortakların tamamının toplantıya katılmaması halinde, davet ilanının Ticaret Sicili Resmi Gazetesi nüshası ile iadeli taahhütlü tebligata ilişkin belgelerin tescil başvurusuna eklenmesi zorunludur. Ayrıca platformda özel bir davet prosedürü varsa bu prosedüre ilişkin belgelerin de eklenmesi gerekir.

4-) Küçük ortağın veya anne ve babasından herhangi birinin şirkete ortak olması halinde, küçük ortağa mahkemeden vasi atanmasına karar verilmesi

5-) Şube temsilcisi adına düzenlenen imza beyannamesi

  • Tüzel ortak adına karara imza atan kişinin (kişi, tüzel ortak adına kararı imzaladığında, kararın altına yasal ortağın unvanının yazılması ve kararın adı ve soyadının yazılması gerektiğini gösteren güncel belge) imza sahibi yasal ortak adına yazılmalıdır) Tutanak özetinin onaylı Türkçe tercümesi (düzenlendiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere)

_____________________________________________________________________

Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirket yurt içinde şube açabilir mi? KDV açısından yükümlülük durumu nedir, açılış şubenin bağlı olduğu vergi dairesinde mi yapılır?

Şube açılabilir. KDV ve diğer vergi türleri için bir yükümlülük yaratılacaktır.

_____________________________________________________________________

İstanbul merkezli bir limited şirket, il dışında bir işyeri kiralayıp bu işyerini başka bir işverene kiraya verse, sorumluluk almadan şube açmak zorunda mı?

Limited şirket bir işyerini başkasına kiraya verirse elde ettiği gelir işyeri kazancı olur. Kiralama fiyatının %18’i üzerinden faturalandırılırsınız. Şube yok. Çünkü etkinlik yok.

Ancak bu konu VD’ye bir dilekçe ile bildirilir.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın