medyauzmani.com
Elektronik tebligat sistemini kullanmak için nasıl başvurulur? – Özgün Fikirler

Elektronik tebligat sistemini kullanmak için nasıl başvurulur?

İçindekiler

■ Tüzel kişiler

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar
mükellefler, elektronik tebligat uygulaması;
◊ Vergi makamları veya
◊ www.gib.gov.tr

Ek 1: Elektronik Tebligat Bildirimi (Şirketler ve
diğer tüzel kişiler için)“kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesindeki kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemine ilişkin işlemleri yapmaya özel yetkili noter nezdinde vekâletname ile yetkilendirilen kişiler aracılığıyla.

Yeni bir mükellef oluşturan kurumlar vergisi mükellefleri, işe başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde elektronik tebligat başvurusu yapmak zorundadır.

■ Gerçek kişiler

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri; Başkanlığımız interaktif vergi dairesi sistemi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “Ek-2: Tebligat talebinin elektronik tebligatı (gerçek kişiler için)” elektronik ortamda doldurulabilir veya doldurulabilir.
Bunu da www.gib.gov.tr ​​adresinden tebligat alıp gelir vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmek suretiyle kendileri veya noter nezdinde vekaletname ile yetkilendirilen kişiler tarafından da yapabilirler. elektronik tebligat sistemine ilişkin işlemleri yapmak üzere özel yetkiye sahiptir.
Yeni bir mükellef oluşturan gelir vergisi mükellefleri, mükellefin oluşturulduğu tarihte elektronik tebligat başvurusu yapmak zorundadır.

■ İsteğe bağlı olarak sistemi kullanmak isteyenler

İsteğe bağlı elektronik tebligat talebinde bulunan tüzel kişiler ve kayıt dışı kişiler elektronik başvuru bildirimi ile (şirketler ve diğer tüzel kişiler için) vergi dairelerine KDV veya gelir vergisi (stopaj) başvurusunda bulunabilirler.

İsteğe bağlı elektronik tebligat talebinde bulunan gerçek kişiler, elektronik başvuru tebligatı (gerçek kişiler için) ikamet ettikleri/tesisteki vergi dairesine giderek veya başkanlığımızda bulunan interaktif vergi dairesi sistemi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. ..

Elektronik tebligat başvurusu, mükellef veya kanuni temsilcisi nezdinde şahsen yapılabileceği gibi, elektronik tebligat sistemine ilişkin işlemleri yapmaya özel yetkili noter tarafından düzenlenen vekâletname ile yetkilendirilen kişiler aracılığıyla da yapılabilir.

Elektronik tebligat başvuru tebligatı gönderen mükellefler, vergi dairesi tarafından elektronik tebligat sistemine dahil edilecek ve başvuru esnasında talep edilmesi halinde sistemden oluşturulan interaktif vergi dairesine kullanıcı kodu ve şifre verilebilecektir.

İnternet Vergi Dairesi’ni kullanarak elektronik tebligat gönderen gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat sistemini sisteme onaylatarak kullanmaya devam edebilirler.


Kaynak: GİB elektronik tebligat
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın