medyauzmani.com
Elektronik tebligat nedir? – Muhasebe Haberleri – Özgün Fikirler

Elektronik tebligat nedir? – Muhasebe Haberleri

Elektronik tebligat nedir?

Elektronik tebligat, bildirimi yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tebliğ edilmesi gereken belgelerin elektronik tebligat sistemi vasıtasıyla mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. açıklamalar. 456 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 511 sayılı Vergi Usul Kanunu genel açıklamalarında.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan elektronik tebligat, fiziki ortamda gönderilen tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Hangi mükelleflerin elektronik tebligat sistemini kullanması zorunludur?

kurumlar vergisi mükellefleri,
Ticari, zirai ve mesleki kazançları bakımından gelir vergisine tabi olanlar (Kazancı basit yoldan tespit edilen ve fiilen vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

Elektronik ihbar sistemi kullanılmalıdır.

Yükümlülük kapsamına girmeyen tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar ve isteğe bağlı elektronik tebligat talebinde bulunan gerçek kişiler gönüllü olarak sisteme başvurabilirler.

örnek, Sırf sahibi olduğu araç nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan Ahmed’in sistemi kullanmasına gerek yoktur. Ancak, kendisine uygulanan trafik cezaları veya idari para cezaları hakkında zamanında ve zamanında bilgilendirilerek haklarından yararlanmak isterse elektronik tebligat sistemine dahil edilebilir.


Kaynak: GİB Elektronik Tebligat El Kitabı
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın