https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Elektronik ilave uygulaması başlıyor – Muhasebe Haberleri - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Elektronik ilave uygulaması başlıyor – Muhasebe Haberleri

Elektronik ilave uygulaması başlıyor – Muhasebe Haberleri

9/10/2019 Takip eden “IV.12.“Elektronik ekleme talebi” bölümü eklenmiştir.

IV.12. elektronik fatura uygulaması

dördüncüsü.12.1. Genel olarak

185, 200, 298 ve 299 sayılı Vergi Usul Kanunu Kamu Tebliği’ne göre masada ikram edilen hizmet işletmeleri (restoran, kafeterya, pastane, gazino, bar ve pavyon gibi) gerçek usulle vergilendirilmektedir. (bilanço veya işletme hesabına göre). kullanılacak ve kağıt Bu bölümün konusu, “Fatura”nın elektronik belge olarak düzenlenmesi, saklanması, ibraz edilmesi ve belge veya bilgilerin elektronik ortamda Başkanlığa iletilmesi veya iletilmesidir.

Bu beyanda yapılandırılan elektronik Abid belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kağıt “ilave” belge ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

dördüncüsü.12.2. Elektronik ekleme uygulamasına katılın

H– Bu bildirimde atıfta bulunulan yasa tasarısının uygulanması “IV.12.4”. Numaralandırılmış bölümde belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler ile uygulamaya dahil olmak isteyen mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp;

a) Elektronik fatura uygulamalarına ve elektronik arşiv faturasına katılma,

(b) Al-Abd’in belgesinin bu beyannamede belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesi için gerekli hazırlıkları tamamlamak ve belge ve bilgilerini elektronik ortamda Başkanlığa aktarmak.

c) Bu ifade “v.1.” özel Birleşik “doğrudan entegrasyon yöntemi” veya “doğrudan entegrasyon yöntemi”nden birini seçerek başvuru esaslarına göre e-Abid uygulamasına dahil edilmek üzere başvuruda bulunmak,

gerekli.

dördüncüsü.12.3. Elektronik belgenin versiyonu ve belgede bulunması gereken bilgiler

Vergiye tabi hizmet kuruluşları tarafından bu bölümde belirtilen şekilde gerçek anlamda sunulan hizmet veya malın türü ve miktarını gösterecek şekilde yapılandırılmıştır. ek Müvekkilden başvuru alınırken Başkanlıkça belirlenen asgari bilgileri içeren belgeler, e-Abid uygulamasında yer alan mükellefler tarafından elektronik ortamda belirlenen belge formatında düzenlenecektir.

Elektronik olarak düzenlenmiş ek Üretilen her (açılış) bilet belgesi, elektronik fatura, evrensel benzersiz numarayı gösterecek elektronik arşiv (ETTN) için hizmetin tamamlanmasıyla aynı zamana denk gelen hizmet sunumu sırasında belgenin basılı bir kopyasının müşteri masasında bulunması gerekli değildir. ) elektronik fatura belgesi fatura veya yeni nesil OKC’lerden Perakende satış makbuzu gereklidir.

HAşağıdaki bilgiler bilete dahil edilmelidir:

a) Hizmet şirketinin, vergi dairesinin, TCKN’nin adı ve soyadı veya unvanı /VKN’ler ve adres,

b) Elektronik fatura belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, elektronik belgenin evrensel benzersiz numarası ve numarası,

c) Sunulan hizmet veya malın adı (türü) ve miktarı,

ç) Elektronik faturanın, elektronik arşiv faturasının veya hizmetin sona ermesiyle birlikte yeni neslin düzenlenmesi OKC Düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç, ve Çünkü hizmetin toplam tutarı,

d) Elektronik fatura belgesi veya perakende satış fişi düzenlemesinin ilişkili olduğu elektronik fatura veya elektronik arşiv faturasının ETTN’si. OKC’den Cihaz kayıt numarası.

Başkanlık, gerekirse elektronik ek belgede ek bilgilere yer verir ve mükellefe gerekli beyanları yapar. beyaz.cep.gov.tr ​​adresinden yaparak sipariş verebilirsiniz.

Elektronik ek belgede yer alan zorunlu bilgilerin yanı sıra mükellefler ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli bilgilere de yer verebilmektedir.

dördüncüsü.12.4. e-Abid’e geçiş taahhüdü

başkanlık ek Geçiş hazırlıkları için yıllık veya aylık satış hasılatı tutarları dikkate alınarak en az 3 aylık geçiş süresi vermek, sertifikayı düzenleyen hizmet kuruluşlarına yazılı bildirimde bulunmak veya beyaz.cep.gov.tr’de ilan edilerek elektronik ekleme uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilebilir.

Yazılı tebligat veya beyanname veren mükelleflerin, yazılı tebligat ve beyannamede belirtilen süreler içinde e-Abid’e dahil edilmesi zorunludur. Yazılı olarak tebliğ edilen veya beyan edilen mükellefler, yazı veya beyannamede belirtilen süreler içinde e-Abid kapsamına alınır ve ek Belgelerini elektronik ek belge olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

dördüncüsü.12.5. e-Abid’e geçiş süresi

e-Abid uygulamasına dahil edilmesi gerekeceği Başkanlıkça yazılı tebligat veya beyanname ile bildirilen mükelleflerin, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak tebliğ veya beyannamede belirtilen süre içinde e-Abid uygulamasına dahil edilmesi, bu tarih itibariyle,” bu beyanın V.7. ve “sekizinci”. Bölüm No’da belirtilen istisnai durumlar hariç. ek Sertifika, elektronik ek belge olarak düzenlenmelidir.

dördüncüsü.12.6. Ceza uygulaması

Zorunlu olduğu halde e-Abid başvurusunu süresinde yapmayan mükellefler, ek Bu bildirimin “V.7” belgesi. ve “sekizinci”. Numaralandırılmış bölümlerde belirtilen istisnai haller dışında elektronik fatura belgesini düzenlemeyen mükellefler (kağıt bilet olarak düzenleyenler dahil) hakkında kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.


Kaynak: RA Bildirimi
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın