https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Elektronik defter kayıtlarında her işlem için ayrı bir yevmiye kaydı mı oluşturulmalıdır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Elektronik defter kayıtlarında her işlem için ayrı bir yevmiye kaydı mı oluşturulmalıdır?

Elektronik defter kayıtlarında her işlem için ayrı bir yevmiye kaydı mı oluşturulmalıdır?

Vergi mükellefimiz bir e-ticaret sitesidir ve ayda ortalama 15, 16k ile 500’den 600’e farklı kişilere ürün göndermektedir ve çoğu elektronik arşiv faturası kesmektedir. 2021’de elektronik defterler de olacak. Bu elektronik arşiv faturalarını günlük olarak toplayıp tek yevmiyede tek satış kaydında sunmak mümkün mü?

Bir yevmiye kaydına konu olan her işlem, bir yevmiye kaydında yer almalıdır.

Özellikle faturalar; Elektronik Defter Uygulama Rehberine göre; Fatura Kaydına İlişkin Açıklama Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturalar 18” olarak görüntülenmektedir.“Belge Türü” başlığında belirtildiği gibi her faturanın ayrı bir yevmiye kaydı yapılması gerekmektedir.

Ancak, elektronik arşiv kullanıcısı olmaları kaydıyla, abonelik esasına dayalı faaliyet gösteren şirketler, gemi şirketleri ve Başkanlığın uygun göreceği sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler, yazılı talep etmeleri halinde birden fazla faturayı kapsayan yevmiye kaydı düzenleyebilirler. uymalarına. Elektronik defter uygulamasına ilişkin belirtilen diğer düzenlemelerle.

Bu şekilde yapılan bir kayıtta belge türü “Diğer”, belge açıklaması “Elektronik Arşiv Fatura Özeti” olacak ve bu özet bilginin numarası ve tarihi yevmiye kaydında gösterilmelidir. Ayrıca bu özetin elektronik arşiv raporu şeklinde ve aynı içeriğe sahip olması, mali mühür veya elektronik imza ile imzalanması ve elektronik ortamda saklanması zorunludur.

Ancak, muhasebe kaydına konu olacak faturaların aynı şekilde gruplandırılması (örneğin mal ve hizmet satış faturası, mal ve hizmet alış faturası, genel gider faturası vb. olarak gruplandırılması) ve bu tür bir düzende tarih ve numarası. her faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı görünecek şekilde.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın