https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
DTÖ’nün yapısı nedir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » DTÖ’nün yapısı nedir?

DTÖ’nün yapısı nedir?

İçindekiler

Bakanlar Konferansı: DTÖ’de kararlar, tüm üye ülkeleri kapsayan çeşitli düzeylerde konseyler ve komiteler aracılığıyla alınır. Örgütün en yüksek karar alma organı bakanlar konferansıdır. Konferans iki yılda bir toplanır. Bugüne kadar, 1996’da Singapur’da, 1998’de Cenevre’de, 1999’da Seattle’da, 2001’de Doha’da, 2003’te Cancun’da ve 2005’te Hong Kong’da altı bakanlık konferansı düzenlendi.

Konferans, çok taraflı ticaret anlaşmalarıyla ilgili konular da dahil olmak üzere, DTÖ ile ilgili herhangi bir konuda karar alabilir.

Genel Konsey: Genel Konsey, Bakanlar Konferansları arasındaki geçiş dönemlerinde DTÖ’nün olağan ve günlük çalışmalarını üstlenir. DTÖ’yü kuran anlaşma, Genel Konsey’in ihtilaf çözüm organı ve ticaret politikası inceleme organı olarak bir araya gelebilmesini sağlıyor. Bu nedenle, DTÖ’de ikinci kademe karar alma organı olan Genel Konsey, üç ayrı işlevi yerine getiren üç organ oluşturmaktadır. Tüm DTÖ üyeleri her üç organda da temsil edilmektedir ve bu organlar Bakanlar Konferansına rapor vermektedir.

Genel Konsey, tüm DTÖ konularında Bakanlar Konferansı adına hareket eder.

Üyeler arasındaki ticari uyuşmazlıkların çözümüne yönelik usullerin incelenmesi ve karara bağlanması ile üyelerin ticaret politikalarının incelenmesi işlevleri, ticaret politikası inceleme ve uyuşmazlık çözüm organları tarafından yürütülür. Ayrıca genel kurul düzeyinde DSB’nin iki alt birimi bulunmaktadır. Bunlardan ilki ticari uyuşmazlıkların çözümünde uzman heyetlerdir. Bu komiteler, üyeler arasındaki çözülmemiş ticari uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlendirilir ve kurulur. Öte yandan Temyiz Organı, kararların yeniden değerlendirilmesi için yapılan itirazları inceler.

Konseyler: DTÖ platformunda düzenlenen uluslararası ticaretin üç ana konusunu ele alan Mal Ticareti, Hizmet Ticareti ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Konseyleri, Genel Konsey’e karşı sorumludur. Yukarıda belirtilen konseyler, DTÖ anlaşmaları ile ilgili olarak kendi kapsamlarında çalışmakta ve tüm DTÖ üyelerini içermektedir.

Komiteler: Uluslararası ticaretin üç ana alanını kapsayan söz konusu konseylerin bünyesinde, daha spesifik konuları ele alan alt komiteler bulunmaktadır. Emtia Ticareti Konseyi bünyesindeki komiteler, tarım, pazara erişim, sübvansiyonlar ve anti-damping önlemleri gibi konuları ele alır. Tüm üye devletler bu komitelerde temsil edilmektedir. Ayrıca aynı konsey bünyesinde bir başkan ve 10 üyeden oluşan bir tekstil bekçi köpeği ve ülkelerin ticaret politikaları ve önlemleri ile KDU’lara ilişkin konularda DTÖ’ye bildirimleri ile ilgilenen çalışma grupları bulunmaktadır. CTS alt komiteleri, belirli alanlarda profesyonel hizmetler, GATS kuralları ve ülke yükümlülükleri ile ilgilenir.

Sekreterlik ve bütçe: DTÖ Sekreterliği Cenevre’de bulunmaktadır. Görevleri arasında DTÖ organlarına (Konsey, Komiteler, Çalışma Grupları ve Müzakereler) müzakerelerde ve anlaşmaların uygulanmasında idari ve teknik destek sağlamak, gelişmekte olan ülkelere, özellikle LDC’lere teknik destek sağlamak ve DTÖ ekonomisi ve istatistikleri aracılığıyla ticaret performansı ve politikasının analizlerini yapmak yer almaktadır. . Ticaret ihtilaflarının çözümüne yardımcı olan ve DTÖ kurallarını yorumlayan hukuk uzmanları, uzman kadrosu ile aday ülkelerin katılım müzakerelerini yürütmekte ve üye olmayı hedefleyen ülkelere danışmanlık hizmeti vermektedir. DTÖ bütçesi, DTÖ üyelerinin gerçekleştirdiği toplam ticaret esas alınarak belirlenen ülke katkılarından oluşmaktadır. Bütçenin bir kısmı Uluslararası Ticaret Merkezi’ne ayrılmıştır.


Kaynak: GİB.gov.tr
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın