medyauzmani.com
Dönem içinde işletme defterinden bilanço defterine geçebilir miyiz? – Özgün Fikirler

Dönem içinde işletme defterinden bilanço defterine geçebilir miyiz?

Kooperatife kayıtlı traktörle taş, kum ve moloz taşıyacak kişiye işe başlama ihbarnamesi vereceğiz. Bu kişi bir ticaret defteri başlatabilir mi?

Defter tutabilir.

Mayıs ayında işletme defteri olarak kurulan şirket, evrak yoğunluğundan dolayı bilançoya geçmek istiyor. Dönem ortasında bilançoya geçiş yapılabilir mi?

Dönem içinde ders değiştirilmez.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Taahhüt oluşturarak ilk kez daire satan kişi işletme defteri tutabilir.

İş defterine konu olan kişiler yurtdışındaki harcamalarını gider yazabilir mi?

2019 yılında bilançoda yer alırken 2020 yılında ticaret defterine intikal edeceklerdir. Defter beyanı için başvurmaları gerekmektedir.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın