medyauzmani.com
Diş hekimleri kredi kartı tahsilatları için elektronik iş makbuzu düzenlemeli midir? – Özgün Fikirler

Diş hekimleri kredi kartı tahsilatları için elektronik iş makbuzu düzenlemeli midir?

E-SMM’ye geçiş yapan dişhekimlerinin kredi kartı tahsilatları için E-SMM makbuzu düzenlemesi gerekli midir?

Doktorların kullandığı özel POS dışında normal POS kullanılarak tahsilat yapılması durumunda e-SMM düzenlenmesi zorunludur. Hekim POS cihazını kullanan serbest meslek sahipleri e-SMM uygulamasına geçtikten sonra Hekim POS terminalinden üretilen belgeler e-SMM yerine geçemeyecektir. Alternatif olarak, bu mükelleflerin dilerlerse (zorunlu değil), EFT-POS özelliği ile YN ÖKC almaları halinde, burada e-Self’te düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişinde (e-SMM Bilgi Çeki) banka işlem bilgileri yer almalıdır – İşe Giriş Dekontu ve ÖKC Bilgi Fişini İçermelidir Müşteriye teslim edilmek kaydıyla, YN ÖKC tarafından EFT-POS ile düzenlenen Bilgi Fişi, elektronik serbest meslek makbuzunun kağıt nüshası yerine geçebilir. Bu durumda mükellef daha sonra bilgi fişine bağlı olarak e-SMM düzenlemek zorundadır. Doktor POS’unu kullanan mükellefler, YN ÖKC’yi EFT-POS özelliği ile almamış veya kullanmamış ise, elektronik ortamda düzenledikleri ve elektronik sertifika ile imzaladıkları e-SMM’yi imzalı olarak ibraz ederek teslim etmeleri gerekmektedir. kağıt. muhatabın talebi üzerine elektronik olarak basılır veya sunulur.

Serbest meslek makbuzu yerine doktorların kullandığı banka dekontlarının durumu nedir? 509 nl. Makalede kafa karıştıran bazı noktalar var. Yeni nesil yazarkasa kullanılması gerektiği ve yazarkasa fişinde bazı bilgiler varsa esmm yerine geçeceği yazmaktadır. Ancak yine de bu durumun elektronik ve esmm sertifikası düzenlenmesine engel olmadığı yazılmaktadır. Bankalardan alınan ve serbest fiş olarak kullanılan dekontlar, ÖKC yeni nesil makinelerde gerekli bilgilerin yazılması durumunda ESMM’nin yerini alacak mı? ÖKC makinelerinin kesim limiti bu fişler için de geçerli mi?

Vergi Usul Kanunu, 509 Sayılı Tebliğ V.5.4. “Elektronik personel fişlerinin oluşturulması ve teslimi” başlıklı bölümde, KDV kapsamında yer alan serbest meslek faaliyetinde bulunan doktorlara (diş hekimleri ve veterinerler dahil) banka veya kredi kartı ile yapılacak tahsilatlar için ÖKC bilgi fişi düzenlenmektedir. işe giriş fişi uygulaması e-self” e-de banka işlem bilgilerini (iş yeri numarası, makine numarası, tahsilat için kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört hanesi, kart sahibinin adı ve soyadı, tahsilat tutarı ve teyit kodu) yer alır. Elektronik serbest meslek makbuzu üzerinde SMM bilgi fişi ve verilen Müşteriye ÖKC Bilgi Kuponu ibraz edilerek, Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:379) ile EFT-POS ile YN ÖKC’ler de düzenlenebilecektir. 01/05/2008 tarih ve 26747 tarih ve 05/30/2008 tarih ve 26891 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliğinde (Sıra No:) belirtilen POS cihazı (fiziksel ve/veya sanal) yerine kullanılabilmektedir. 382) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Makbuz, elektronik serbest meslek makbuzunun kağıt kopyasının yerine geçer.

Yukarıdaki açıklamalara göre, e-SMM’yi uyguladıktan sonra doktor POS’unu kullanan serbest meslek erbabının ibraz ettiği belgeler e-SMM’nin yerini alamayacaktır..

Alternatif olarak bu mükelleflerin dilerlerse (zorunlu değil) EFT-POS özelliği ile YN ÖKC almaları durumunda banka işlem bilgilerinin e-posta ile burada düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişinde (e-SMM Bilgi Fişi) yer alması gerekmektedir. Serbest meslek makbuzu ve ÖKC bilgi fişi de bulunmalıdır Müşteriye teslim edilmesi kaydıyla, YN ÖKC tarafından EFT-POS ile düzenlenen bilgi fişi, elektronik serbest meslek makbuzunun kağıt kopyası yerine geçebilir. Bu durumda mükellef daha sonra bilgi fişine bağlı olarak e-SMM düzenlemek zorundadır.

Doktor POS’unu kullanan mükellefler, YN ÖKC’yi EFT-POS özelliği ile almamış veya kullanmamış ise, elektronik ortamda düzenledikleri ve elektronik sertifika ile imzaladıkları e-SMM’yi imzalı olarak ibraz ederek teslim etmeleri gerekmektedir. kağıt. muhatabın talebi üzerine elektronik olarak basılır veya sunulur.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Geriye dönük e-SMM düzenleyebilir miyiz?

Hekimler, e-SMM kapsamında hekim POS terminallerini kullanmaya devam edebilir mi?

e-SMM Yol Haritası

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın