medyauzmani.com
Dijital hizmetler vergi mükellefleri kimlerdir? – Özgün Fikirler

Dijital hizmetler vergi mükellefleri kimlerdir?

İçindekiler

Dijital hizmetler ve vergi memuru için vergi yükümlülüğü

1. Vergi mükellefi

Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasına göre dijital hizmet sağlayıcılar dijital hizmet vergisi mükellefidir.

Dijital hizmet sağlayıcıların 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre tam mükellef olup olmadıkları, dar mükellef olmaları halinde işyerleri veya işyerinin Türkiye’de olup olmadığı, bunun temsilcileri aracılığıyla yapılıp yapılmaması dijital hizmetin vergi yükümlülüğünü etkilemez.

Buna göre, bir dijital hizmet sağlayıcının Türkiye’de gelir vergisi veya kurumlar vergisinden sorumlu olması, dijital hizmetlere ilişkin vergi yükümlülüğünü etkilememektedir.

Dijital hizmet sağlayıcılar, bu beyannamenin (I/Ç-1) Bölümünde belirtilen muafiyet şartlarını sağlamamaları veya mevcut muafiyetlerinin sona ermesi durumunda, aynı maddede belirtilen süre içinde sorumluluklarını ispatlamakla yükümlüdürler. Büyük Mükellef Vergi Dairesi tarafından elektronik ortamda oluşturulması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda dijital hizmet sağlayıcıların dijital hizmete ilişkin ilk vergi beyannamesini vermeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.digitalservice.gib.gov.tr ​​adresindeki formu doldurması gerekmektedir. Yukarıdaki form elektronik olarak doldurulup onaylandığında Dijital Hizmet Sağlayıcı adına Kıdemli Vergi Mükellefi Vergi Dairesi nezdinde “Dijital Hizmet Vergi Yükümlülüğü” oluşturulur.

Bu aralıktaki vergi mükelleflerinin yeni bir iş kurmaları gerekli değildir. İnternet üzerinden vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe sorumluluk belgesi ile birlikte kullanıcı kodu, şifre ve şifre verilmektedir. “Elektronik Hizmet Sağlayıcılara Özel KDV Yükümlülüğü” olanlar, mevcut Kullanıcı Adı, Şifre ve Şifre ile işlem yaparlar.

2. Vergi memuru

Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, mükellefin Türkiye’de yerleşim yeri, işyeri, hukuk veya ticaret merkezi bulunmadığı hallerde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Vergi alacağının teminat altına alınması için, Vergiye tabi aracı kurumlar, işlemlerin tarafları vergiyi ödemekle yükümlü olarak işler ve öderler.


Kaynak: Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Tebliği
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Dijital hizmet vergisinde kavramlar ve açıklamalar

Vergi mükelleflerine sağlanan vergi indirimine ilişkin Gelir Vergisi Beyanı yayımlandı

Beklenen gelir vergisi genel tablosu yayımlandı. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi, Binek Araç Harcamalarına Kısıtlama…

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın